Zitting van Vast bureau van donderdag 26 augustus 2021 om 10:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Jan Dillen - schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 26 augustus 2021

 

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 26 augustus 2021

 

 

2. Ontslag wegens pensioen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag ontslag wegens pensioen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 26 augustus 2021

 

 

3. Kennisname abonnementen

 

Omschrijving:

Het vast bureau neemt kennis van de lijst van abonnementen van het OCMW en beslist deze goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 26 augustus 2021

 

 

4. Bestelbons, betalingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Godkeuring van de bestelbons en betalingen door het vast bureau

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 26 augustus 2021

 

 

5. Financieel verslag van het lokaal opvanginitiatief  - kennisname

 

Omschrijving:

Het vast bureau neemt kennis van het financieel verslag 2020 van het lokaal opvanginitiatief.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 26 augustus 2021

 

 

6. Dringende maatregelen inzake voedselhulp voor OCMW-cliënten - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring besteding toelage voedselhulp aan OCMW-gebruikers voor de periode van 1 juli tot 31 december 2021.

 

Publicatiedatum: 26/08/2021