Zitting van Vast bureau van donderdag 3 november 2022 om 10:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten en Jan Dillen - schepenen

André Van Hove - algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd:

Annelies Creten - schepen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 3 november 2022

 

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 3 november 2022

 

 

2. Beëindiging arbeidsovereenkomst in onderling overleg - art. 60 § 7 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het vast bureau besluit om het contract met Hamza Alhejeh, wonende in de Van den Nestlaan 19 bus 1, 2520 Ranst in wederzijds akkoord te beëindigen vanaf 17 oktober 2022.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 3 november 2022

 

 

3. Bestelbons, betalingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Godkeuring van de bestelbons en betalingen door het vast bureau

 

Publicatiedatum: 04/11/2022