Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023 om 20:00.

 

Aanwezig:

Lucas Verbeeck - voorzitter

Clark Peeters, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels en René Goris - effectieve leden

John Maes, Chris Cornelis en Gert Vets - plaatsvervangende leden

Dirk van Nimwegen en Dirk Verbruggen -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Christel Verdonck - effectief lid

Hans Goovaerts en Dirk Lambrechts - plaatsvervangende leden

John Oliviers en Christel Engelen -  waarnemers

Afwezig:

Katia Smits en Erwin De Meyer - effectieve leden

Glen Bertels, Filip Bauwens, Rudi Borgmans en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans -  waarnemer

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

2. Voorstelling project Elements Development NV - Dennenlaan 6 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

8. Voorstelling project Lostraat-Kapelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

3. Voorstelling project @Vantage - Zandhovensteenweg 11 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

6. Voorstelling verkaveling Matexi - Vaartstraat/Laarstraat/Zakstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

4. RUP 'Herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan' - kennisname startnota

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023