De voorzitter van de  verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op dinsdag 6 september 2022 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

Lucas Verbeeck - voorzitter

Liesbeth Luyckx - secretaris

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

 

Wim Van der Schoot

Lucas Verbeeck

 

Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 23/08/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

3. Voorstelling project Rundvoortstraat-Knodbaan-Muizenheuvelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project aan Rundvoortstraat - Knodbaan - Muizenheuvelstraat en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 23/08/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

2. RUP 'Zonevreemde woonclusters Hallebaan/Heesterbos' - advies

 

Omschrijving:

De Gecoro verleent een voorwaardelijk gunstig advies over het gemeentelijk RUP 'Zonevreemde woonclusters Hallebaan/Heesterbos'.

 

Publicatiedatum: 23/08/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

4. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 23/08/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

5. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

 

Publicatiedatum: 23/08/2022