Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Alix Lorquet - algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd:

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

1. Principebeslissing Profeetstraat - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gaat principieel akkoord met het bouwen van een eengezinswoning aan Profeetstraat 5 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

2. Milieumelding klasse 3 - Mollentstraat 46 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling aan Mollentstraat 46 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

3. Omgevingvergunning - zitting POVC - Vaartstraat 220

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich verontschuldigen op de hoorzitting van 9 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

4. Omgevingsvergunningaanvraag - vergunning - Kromstraat 64 - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning afgeleverd op 13 juni 2024 door Deputatie van de provincie Antwerpen voor de bouw van een stockagehal aan Kromstraat 64 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

5. Omgevingsvergunningaanvraag - vergunning - Bollaakdijk - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning afgeleverd op 21 juni 2024 door Vlaamse overheid aan Vlaamse Milieumaatschappij, voor project De Grote Opkuis aan Bollaakdijk in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

6. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Heidestraat 9

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen van een woning met een schuur aan Heidestraat 9 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

7. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Ranstsesteenweg 142

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen van een woning aan Ranstsesteenweg 142 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Pater Domstraat

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het aanleggen van de riolering aan Pater Domstraat in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

9. Omgevingvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Schranshoeveweg 60 - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich verontschuldigen op de hoorzitting van 23 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

10. Omgevingvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Bollaakdijk 12 - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich verontschuldigen op de hoorzitting van 23 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

11. Verkaveling - Bremstraat 4 - attest tot verkoop - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen levert het attest tot verkoop af aan de houder van de verkavelingsvergunning V2024/00004 aan Bremstraat 4 in 2520 Emblem, omdat aan alle opgelegde voorwaarden voldaan is.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

12. Verkaveling - Antwerpsesteenweg 96 - attest tot verkoop - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen levert het attest tot verkoop af aan de houder van de verkavelingsvergunning V2021/00011 aan Antwerpsesteenweg 96 in 2520 Broechem, omdat aan alle opgelegde voorwaarden voldaan is.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

13. Verslag Stuurgroep Middenkempen 14 juni 2024

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de stuurgroep Middenkempen van 14 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

14. Onderhoudswerken aan voetpaden 2023 - vorderingsstaat nr. 8  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de schuldvordering nr. 8 voor € 50.786,45 inclusief btw voor 'onderhoudswerken aan voetpaden 2023'.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

15. Kennisname - Erfgoedpremie Kasteeldomein Zevenbergen jaarlijks onderhoud domein met extra aandacht keermuren

 

Omschrijving:

Kennisname van de ingekomen stukken van Agentschap Onroerend Erfgoed voor de toekenning van de erfgoedpremie voor het jaarlijkse onderhoud van het Kasteeldomein Zevenbergen met extra aandacht voor de keermuren.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

16. Aanleg inrit - Van den Nestlaan 90 - vergunning

 

Omschrijving:

Vergunning voor het aanleggen van een inrit ter hoogte van Van den Nestlaan 90 onder voorwaarden.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

17. Pidpa - Grondwerken Oostmalsesteenweg - Vergunning

 

Omschrijving:

Pidpa - Grondwerken Oostmalsesteenweg - Vergunning

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

18. Proximus - Grondwerken Broechemlei - Vergunning

 

Omschrijving:

Proximus - Grondwerken Broechemlei - Vergunning

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

19. Wyre - Grondwerken Streep - Vergunning

 

Omschrijving:

Wyre - Grondwerken Streep - Vergunning

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

20. Wyre - Grondwerken Achterstraat - Vergunning

 

Omschrijving:

Wyre - Grondwerken Achterstraat - Vergunning

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

21. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zittingen.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

22. Dagvaarding planschade RUP Netevallei - aanstelling advocaat - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de aanstelling van een advocaat in het kader van het dossier RUP Signaalgebied Netevallei.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

23. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

24. Vacantverklaring deskundige secretariaat - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van deskundige secretariaat, niveau B1-B3, contractueel onbepaalde duur vacant.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

28. Inrichten beleidsuren gemeentelijke scholen  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Beleidsuren ten laste van het exploitatiebudget gemeentelijk onderwijs - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

30. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijsten met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

37. Verdeling subsidies seniorenverenigingen 2023 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Verdeling subsidies en huursubsidies voor seniorenverenigingen voor een totaalbedrag van € 11.000

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

38. Catering seniorenfeest 3 oktober 2024 - overheidsopdracht beperkte waarde - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen wijst de overheidsopdracht van beperkte waarde voor het seniorenfeest op 3 oktober 2024 toe.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

39. Erkenning Kruid ZVC - goedkeuring

 

Omschrijving:

Erkenning Kruid ZVC  als sportvereniging van Ranst

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

40. Manifestatie - Havenfeesten Emblem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van de Havenfeesten in Emblem op 24 en 25 augustus 2024.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

41. Manifestatie - Ranst Kermist - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van Ranst Kermist in de Lievevrouwestraat en begin Molenstraat van 23 tot en met 26 augustus 2024.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

42. Manifestatie - Smurfenfestival - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van het Smurfenfestival voor een goed doel in de Hogenaardseweg 2 op 17 augustus 2024.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 juli 2024

 

 

43. Manifestatie - Trouwfeest Kantonbaan Jelle en Jente - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een trouwfeest in De Schuur op 17 augustus 2024.

 

Publicatiedatum: 04/07/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.