Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

1. Omgevingsvergunningsaanvraag - wegentracé - Knodbaan-Rundvoortstraat - vernietiging beslissing gemeenteraad 20 november 2023 - kennisname

 

Omschrijving:

Dit punt wordt verdaagt naar een latere zitting.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Punt bijlagen/links Ministerieel besluit Ranst GR 20231120 wegenis Knodbaan-Rundvoortstraat .pdf Download
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

2. Gedeeltelijke inning dwangsom milieuhandhaving - respons brief advocaat - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de repliek op het schrijven van de raadsman in verband met de invordering van een dwangsom.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

3. Milieumelding klasse 3 - Achterlo/Slijkstraat - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bemaling aan Achterlo-Slijkstraat in 2520 Broechem-Ranst

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

4. Milieumelding klasse 3 - Sint Jozef 3A - aktename overname vergunning

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de overdracht van de vergunning voor een paardenfokkerij aan Sint Jozef 3A in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

5. Stedenbouwkundig attest - goedkeuring - Vremderhoeven 9

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen levert een positief stedenbouwkundig attest af voor het uitbreiden van de bestaande vergunde woning aan Vremderhoeven 9 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

6. Omgevingsvergunningsaanvraag - gedeeltelijke en voorwaardelijke vergunning - Kapelstraat 14

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van 15 eengezinswoningen aan Kapelstraat 14 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

7. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Bistweg

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de regularisatie van een vegetatiewijziging aan Bistweg in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Emblemseweg 83

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het herstellen en verbouwen van een bijgebouw en de regularisatie van verhardingen en een zwembad aan Emblemseweg 83 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

9. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Kerkhoflei - vergunning

 

Omschrijving:

De vergunning voor het bouwen van 2 eengezinswoningen aan Kerkhoflei in 2520 Oelegem werd op 30 mei 2024 voorwaardelijk vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

10. Attest van verdeling - Praetershoekweg - Schelkenshof - mededeling

 

Omschrijving:

opdelen van gronden/woningen

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

11. Leveren en plaatsen speelaanleidingen GBS De Sleutel - gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring gunning aan House@tree bv voor leveren en plaatsen speelaanleidingen GBS De Sleutel.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

12. Wegen- en rioleringswerken Achterstraat - gemeentelijk aandeel en machtiging Aquafin afsluiten overeenkomst aannemer - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring gemeentelijk aandeel en machtiging Aquafin voor afsluiten overeenkomst met aannemer voor wegen- en rioleringswerken Achterstraat.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

13. Fluvius - Grondwerken Hofstraat - Vergunning

 

Omschrijving:

Fluvius - Grondwerken Hofstraat - Vergunning

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

14. Fluvius - Grondwerken Bredabaan - Vergunning

 

Omschrijving:

Fluvius - Grondwerken Bredabaan - Vergunning

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

15. Fluvius - Grondwerken Vaartstraat - Vergunning

 

Omschrijving:

Fluvius - Grondwerken Vaartstraat - Vergunning

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

16. Wyre - Grondwerken Broechemsesteenweg - Vergunning

 

Omschrijving:

Wyre - Grondwerken Broechemsesteenweg - Vergunning

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

17. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zittingen.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

18. Ontwerp-memorie van antwoord Nieuwe Maasweg

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de ontwerp-memorie van antwoord goed in de procedure tegen de gemeenteraadsbeslissing Nieuwe Maasweg en beslist over eventuele vertegenwoordiging op de hoorzitting beroep omgevingsvergunning.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

19. Rechtszaak Schaepsvonder - ontwerpconclusie en regelingsvoorstel - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om de bij dit besluit gevoegde ontwerpconclusie van meester Sylvie Doggen goed te keuren met overmaking van de vanuit de administratie geformuleerde opmerkingen .

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

20. Verlenging samenwerkingsovereenkomst - intergemeentelijke noodplancoördinator - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke noodplanningscoördinator tussen de gemeenten Ranst, Schilde, Schoten, Wommelgem en Zandhoven voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2025 en besluit deze te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Punt bijlagen/links Samenwerkingsovereenkomst intergemeentelijke noodplancoördinator.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

21. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste stukken.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

22. Uitzonderlijk vervoer - Buermans - goedkeuring

 

Omschrijving:

Toelating aan kraanbedrijf D. Buermans nv, Hoogbuul 53 te 2250 Olen om sporadisch (10-15 keer op jaarbasis) uitzonderlijk vervoer te organiseren met dieplader/kraanwagen volgens het beschreven traject op voorwaarde dat er een vergunning verleend is door de minister van mobiliteit.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

23. Vacantverklaring ploegbegeleider groen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van ploegbegeleider groen, niveau C1-C3, contractueel onbepaalde duur vacant.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

24. Vacantverklaring technicus logistiek chauffeur - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verklaart de functie van technicus logistiek chauffeur, niveau D1-D3, contractueel onbepaalde duur vacant.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

25. Jobstudent technische dienst (logistiek assistent) - zomervakantie - aanstelling - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring aanstelling student technische dienst

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

26. Aanstelling werkleider groen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling werkleider groen

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

33. Aanvraag loopbaanonderbreking ouderschapsverlof met 1/5de GBS Broechem

 

Omschrijving:

Aanvraag loopbaanonderbreking ouderschapsverlof met 1/5de GBS Broechem

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

35. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

37. Samenwerkingsovereenkomst Bibburen - kennisneming

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de gemeente Borsbeek waarin de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst van de interlokale vereniging ‘Bibburen’ met ingang van 1 januari 2025 wordt medegedeeld.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

38. Infrastructuursubsidie Jozef Simonskring vzw, Herstelling dakgoten - Goedkeuring

 

Omschrijving:

Toekenning infrastructuursubsidie aan Jozef Simonskring vzw voor de herstelling van de dakgoten aan het Staltheater Jozef Simonskring vzw.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

39. Praktische afspraken Vlaanderen Feest 2024 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling praktische afspraken voor de organisatie van het evenement in het kader van Vlaanderen Feest!

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

40. Verzekering Vlaanderen Feest 2024 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling praktische afspraken voor de organisatie van het evenement in het kader van Vlaanderen Feest!

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

41. Manifestatie - Dansen bij valavond klompendans - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van Dansen bij valavond aan de molen van Oelegem in de Kerkhoflei 1 op 21 augustus 2024.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

42. Manifestatie - Dansen bij valavond salsa - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van Dansen bij valavond aan de Cijnshoeve in de Herentalsebaan 155 op 10 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

43. Manifestatie - Kampvuur Chiro Gestel - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een kampvuur aan de chirolokalen in Sint-Gummarusveld 5 op 27 en 31 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

44. Manifestatie - Kick-Off feest 'Holmstock Op Tegen Kanker' - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een Kick-Off feest 'Holmstock Op Tegen Kanker' in de Van den Nestlaan 42-46 op 27 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

45. Manifestatie - Privé tuinfeest - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een privé tuinfeest in de Dorpstraat 133 op 10 augustus 2024.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

46. Manifestatie - voetbal groot scherm Scouts Ranst - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van voetbal op groot scherm aan de scoutslokalen in de Boerenkrijglaan 5 op 22 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 20 juni 2024

 

 

47. Kerstmarkt Oostwestzuidbest vzw - voorstel - kennisname

 

Omschrijving:

Voorstel voor de organisatie van een kerstmarkt in de Moervelden.

 

Publicatiedatum: 21/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.