Beslissingen van de burgemeester

 

Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 9 augustus 2021

 

 

1. Toelating tot schieten huwelijk - Dillen Jonas - goedkeuring

 

Omschrijving:

De burgemeester verleent toelating om op 13 augustus 2021 van 18.00 tot 22.00 uur te schieten in de Moorstraat 5 te 2520 Ranst, ter gelegenheid van een huwelijk

 

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 9 augustus 2021

 

 

2. Manifestatie - Kinderrommelmarkt en optredens - goedkeuring

 

Omschrijving:

De burgemeester verleent toelating voor de organisatie van de Kinderrommelmarkt met optredens in de dorpskern van Broechem op 11 september 2021.

 

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 9 augustus 2021

 

 

3. Vrijwillige security Kinderrommelmarkt en optredens - goedkeuring

 

Omschrijving:

De burgemeester geeft toelating voor het inzetten van vrijwillige security voor de Kinderrommelmarkt met optredens in de dorpskern van Broechem op 11 september 2021.

 

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 9 augustus 2021

 

 

4. Manifestatie - Jaarmarkt Broechem - goedkeuring

 

Omschrijving:

De burgemeester verleent toelating voor de organisatie van de Jaarmarkt in de dorpskern van Broechem op 12 september 2021.

 

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 10 augustus 2021

 

 

5. Manifestatie - Knoeselkoers Broechem - goedkeuring

 

Omschrijving:

De burgemeester verleent toelating voor de organisatie van de Knoeselkoers in de dorpskern van Broechem op 12 september 2021.

 

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 10 augustus 2021

 

 

6. Besluit in navolging van verzoek tot oplegging bestuurlijke maatregelen en bestuurlijke dwangsom volgens artikel 16.4.18 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid lastens Ice Retail bvba voor de exploitatie van een inrichting gelegen te Vaarstraat 189 te 2520 Ranst, op het perceel gekadastreerd als Afdeling 2, sectie C, perceelnr. 384 Y - goedkeuring

 

Omschrijving:

De burgemeester besluit volgende maatregelen te nemen:

-Ice Retail nv neemt de nodige stappen om de aanmaning van 23 juni 2021 strikt na te leven;

-Indien op 15 augustus 2021 uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsnomen door de huidige klasse 3 exploitatie niet gehaald kunnen worden, legt Ice Retail nv de exploitatie onmiddellijk stil, minstens totdat de nodige saneringen zijn uitgevoerd, aangetoond wordt dat met de uitvoering van deze sanering de normen wél gehaald kunnen worden en de nodige vergunningen worden bekomen

-Ice Retail nv neemt tijdig alle nodige maatregelen zodat uiterlijk op 26 april 2022 alle ingedeelde inrichtingen of activiteiten die niet gedekt zijn door een uitvoerbare toelating van de bevoegde overheid te Vaartstraat 189, 2520 Ranst stilgelegd worden. Dit op een manier waarbij geen hinder of schade wordt veroorzaakt voor het milieu of de omwonenden.

Wanneer Ice Retail nv beschikt over een geldige omgevingsvergunning voor het uitvoeren van vergunningsplichtige activiteiten te Vaarstraat 189, 2520 Ranst, op het perceel gekadastreerd als Afdeling 2, sectie C, perceelnr. 384 Y wordt deze bestuurlijke maatregel opgeheven.

 

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 3 augustus 2021

 

 

7. Signalisatievergunning - Schoolstraat 6

 

Omschrijving:

Signalisatievergunning - Schoolstraat 6

 

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 3 augustus 2021

 

 

8. Signalisatievergunning - Hallebaan 11

 

Omschrijving:

Signalisatievergunning - Hallebaan 11

 

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 3 augustus 2021

 

 

9. Signalisatievergunning - Vlotstraat 10

 

Omschrijving:

Signalisatievergunning - Vlotstraat 10

 

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 3 augustus 2021

 

 

10. Signalisatievergunning - Profeetstraat 38

 

Omschrijving:

Signalisatievergunning - Profeetstraat 38

 

Publicatiedatum: 17/08/2021
Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 3 augustus 2021

 

 

11. Signalisatievergunning - Hoornveldstraat 2D

 

Omschrijving:

Signalisatievergunning - Hoornveldstraat 2D

 

Publicatiedatum: 17/08/2021