De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op maandag 24 juni 2024 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Sonja De Pooter, Frans Marivoet, Christel Engelen, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Kevin Helsen, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Erika Eeckhout, Zoe Helsen, Joris Van Camp, Bart Goris, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels en Kurt De Belder - raadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

Wim Van der Schoot

John Oliviers

 

Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 24 juni 2024

 

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2024 goed.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 24 juni 2024

 

 

4. Maaltijd- en ecocheques - toetreding aankoopcentrale agentschap facilitair bedrijf Vlaamse overheid - goedkeuring

 

Omschrijving:

De gemeenteraad keurt de toetreding goed tot de raamovereenkomst van Vlaanderen voor de afname uit de aankoopcentrale voor de raamovereenkomst aanmaken, verdelen, beheren en innen van elektroniche maaltijdcheques en andere vouchers.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 24 juni 2024

 

 

2. Arbeidstijdenreglement - wijziging - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het aangepast arbeidstijdenreglement voor het personeel van het gemeentebestuur en OCMW Ranst zoals bijgevoegd in bijlagen goed.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Punt bijlagen/links Arbeidstijdenreglement 3.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 24 juni 2024

 

 

3. Wijziging fietsleasing policy - goedkeuring

 

Omschrijving:

Wijzigingen fietsleasing policy - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Punt bijlagen/links 16052024 - Fietsleasing policy gemeente en OCMW Ranst.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 24 juni 2024

 

 

5. Overheidsopdracht - aankoopcentrale 'Aanstellen van een externe dienst bescherming op het werk in 2025-2030' - lastenvoorwaarden, plaatsingswijze en uit te nodigen firma's - principiële goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring overheidsopdracht: Aankoopcentrale 'Aanstellen van een externe dienst bescherming op het werk: 2025-2030' - Lastenvoorwaarden, plaatsingswijze en uit te nodigen firma's

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 24 juni 2024

 

 

6. Verkoop woning Torenplein 2 Oelegem - proces-verbaal van toewijzing - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn besluit het proces-verbaal van toewijzing voor de verkoop van de woning Torenplein 2 te Ranst - Oelegem goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 24 juni 2024

 

 

7. Ruiling van gronden Oostmalsesteenweg - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat principieel akkoord met de ruil van twee gronden aan de Oostmalsesteenweg zodat aan de notaris opdracht kan worden gegeven om het dossier verder voor te bereiden.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 24 juni 2024

 

 

8. Samenwerkingsovereenkomst MODO - vernieuwing voormalige "DOMO"-werking - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de samenwerkingsovereenkomst met Modo goed in het kader van het huis van het kind voor het uitbouwen van een Domo-werking (ondersteuning aan huis bij gezinnen met kinderen tot 12 jaar, die zich in een kwetsbare situatie bevinden) in de gemeente Ranst.

 

Publicatiedatum: 14/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.