Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris, Katia Smits en Lucas Verbeeck - effectieve leden

John Maes, Glen Bertels, Chris Cornelis en Filip Bauwens - plaatsvervangende leden

John Oliviers -  waarnemer

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Hans Goovaerts - plaatsvervangend lid

Afwezig:

Erwin De Meyer - effectief lid

Dirk Lambrechts, Gert Vets, Rudi Borgmans en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Dirk van Nimwegen, Dirk Verbruggen en Christel Engelen -  waarnemers

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

2. Huishoudelijk reglement - kennisneming goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement door de gemeenteraad op 18 januari 2021.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

3. Voorstelling project WUG Weidestraat - toelichting

 

Omschrijving:

De Gecoro-R neemt kennis van de intentieverklaring van het project en formuleert opmerkingen

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

4. Voorstelling project De Winkelhaak - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten

 

Publicatiedatum: 25/02/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

6. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van variapunten

 

Publicatiedatum: 25/02/2021