Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

1. Kapmachtiging - kennisneming - Leemans

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging die op 17 februari 2021 werd afgeleverd door Agentschap voor Natuur en Bos voor het kappen van bomen in een privé-bos aan Venusstraat 39 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

2. Kapvergunning - Cijnshoeveweg 8 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan Cijnshoeveweg 8 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

3. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Stenenkruisstraat 24

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een vrijstaande gezinswoning met bijgebouw aan Stenenkruisstraat 24 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

4. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Hutveld 18G

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een poolhouse bij woning aan Hutveld 18G in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

5. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Kleine Netevallei

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het reliëfherstel in de Kleine Netevallei en de omvorming van 4 voormalige weekendvijvers en de omgeving van eht Netekanaal.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

6. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Broddestraat 35

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de aanleg van een zwembad aan Broddestraat 35 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

7. Aanvraag omgevingsvergunning - voorwaardelijke vergunning - Doorsteek 11

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het aanbrengen van gevelbekleding aan Doorsteek 11 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

8. Aanvraag omgevingsvergunning - voorwaardelijke vergunning - De Winkelhaak 2

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het vellen van bomen aan De Winkelhaak 2 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

9. Aanvraag omgevingsvergunning - voorwaardelijke vergunning - Oostmalsesteenweg 44

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor uitbreiding aan Oostmalsesteenweg 44 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

10. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Van den Nestlaan 124

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen levert de vergunning af voor het uitbreiden van een landbouwbedrijf aan Van  den Nestlaan 124 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

11. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Rundvoortstraat 56-62 - vergunning

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van 5 woningen en een meergezinswoning aan Rundvoortstraat 56-62 in 2520 Oelegem zoals op 18 februari 2021 besloten door de deputatie van de provincie Antwerpen en besluit in rechte te treden door een verzoekschrift in te dienen bij de Raad voor vergunningsbetwistingen ter schorsing en vernietiging van de vergunning van de deputatie van 18 februari 2021

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

12. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Broechemsesteenweg 113 - vergunning

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorwaardelijke vergunning voor het bouwen van bijgebouwen aan Broechemsesteenweg 113 in 2520 Emblem zoals op 18 februari 2021 besloten door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

13. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Streep 43 - weigering

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de weigering voor het bouwen van een meergezinswoning aan Pater Domstraat 5 in 2520 Broechem zoals op 18 februari 2021 besloten door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

14. Kennisnemingen technische dienst

 

Omschrijving:

Kennisgeving van de ingekomen stukken van de afdeling technische dienst en openbare werken

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

15. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

16. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

17. Weigering opname eigendom verontreinigde grond - klacht bij de toezichthoudende overheid - weerlegging - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit dat de opname tot het perceel in de gemeentelijke inventaris van risicovolle gronden uitsluitend behoort tot de gemeentelijke bevoegdheden en dat er op basis van het bestaande bewijsmateriaal geen reden bestaat om over te gaan tot een opname. Bij een eventuele ongegronde opname in het gemeentelijk register zou het gemeentebestuur zich eventueel schuldig maken aan machtswending, namelijk een rechtshandeling te stellen binnen een gemeentelijke bevoegdheid met als doel een eventuele vergunning onmogelijk te maken. Het college van burgemeester en schepenen opteert ervoor om beide dossiers onafhankelijk te behandelen. Indien er gegronde aanwijzingen en objectieve bevindingen die de opname net zoals in het verleden bevestigen, zal de gemeente uiteraard deze percelen opnemen.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

18. Uitzonderlijk vervoer - Maes Hoogwerkers nv - goedkeuring

 

Omschrijving:

Toelating aan Maes Hoogwerkers nv, Boudewijnlaan 5 te 2243 Pulle, voor het gebruik van hun gemeenteweg N116 (Nijlensesteenweg), voor uitzonderlijk vervoer met kraanwagens gedurende een periode van 1 jaar op voorwaarde dat er een vergunning verleend is door de minister van mobiliteit en de exacte data van het transport nog overgemaakt worden..

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

19. Uitzonderlijk vervoer - Montaco nv  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Toelating aan Montaco nv, Boudewijnlaan 5 te 2243 Pulle, voor het gebruik volgende gemeentewegen in Ranst: N116 en N14, voor uitzonderlijk vervoer met kraanwagens gedurende 1 jaar op voorwaarde dat er een vergunning verleend is door de minister van mobiliteit en de exacte data van het transport nog overgemaakt worden.

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

20. Aanvraag ontslag pensioen - bibliotheekassistente - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag ontslag pensioen - bibliotheekassistente - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

21. Vacantverklaring bibliotheekassistent - goedkeuring

 

Omschrijving:

openverklaring functie bibliotheekassistent(e)

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

22. Aanstelling vrijwilliger BKO - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling vrijwilliger BKO - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

23. Waarneming evenementencoördinator - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring waarnemingstoelagen

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

26. Uitbreiding uren - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring uitbreiding van uren

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

28. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 15/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 11 maart 2021

 

29. Gebruik gegevens bevolkingsregister voor verspreiding infofolder  coronavaccinatie 65+ - goedkeuring

 

Omschrijving:

Gebruik van gegevens uit het bevolkingsregister voor het verspreiden van een infofolder voor 65-plusser

 

Publicatiedatum: 15/03/2021