Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, Renée Goris, Katia Smits en Lucas Verbeeck - effectieve leden

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Clark Peeters en Erwin De Meyer - effectieve leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

2. goedkeuring verslag vorige vergadering

 

Omschrijving:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

1. jaarverslag 2019

 

Omschrijving:

De Gecoro-leden nemen kennis van het jaarrapport 2019.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

3. huishoudelijk reglement - aanpassing

 

Omschrijving:

De Gecoroleden bespreken het nieuwe voorstel voor het huishoudelijk reglement en besluiten om het advies van VVSG af te wachten vooraleer de tekst over te maken aan het bestuur.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

4. bouwproject Pater Domstraat-Streep - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro geeft een voorwaardelijk gunstig advies in de aanvraag voor de bouw van 34 appartementen op het perceel op de hoek van Pater Domstraat en Streep in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

5. bouwproject Pater Domstraat-Kapelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro bespreekt het voorstel voor de bouw van 27 appartementen en 18 eengezinswoningen op het perceel op de hoek van Pater Domstraat en Kapelstraat in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

6. bouwproject Vaartstraat-Laarstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro bespreekt het voorstel voor de bouw van  43 eengezinswoningen en een voorlopig onbepaald aantal appartementen op het perceel tussen Vaartstraat, Laarstraat en Zakstraat in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

7. bouwproject De Winkelhaak - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro bespreekt het voorstel voor de bouw van 12 eengezinswoningen op het perceel aan De Winkelhaak in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

8. varia

 

Omschrijving:

variavragen

 

Publicatiedatum: 08/07/2020