Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Renée Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Clark Peeters en Gunter Michiels - effectieve leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

goedkeuring verslag vorige vergadering

 

Omschrijving:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 23/12/2019
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

Huishoudelijk reglement van de Gecoro - voorstel voor gemeenteraad - goedkeuring

 

Omschrijving:

het voorstel tot huishoudelijk reglement van de Gecoro

 

Publicatiedatum: 23/12/2019
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

samenstelling Gecoro: effectieve en plaatsvervangende leden

 

Omschrijving:

overzicht van de effectieve en plaatsvervangende leden

 

Publicatiedatum: 23/12/2019
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

vergoeding voor Gecoro leden

 

Omschrijving:

Er wordt geen persoonlijke vergoeding voor de Gecoro-leden voorzien, maar wel werkingsmiddelen.

 

Publicatiedatum: 23/12/2019
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

infodag

 

Omschrijving:

Gecoro-leden zullen deelnemen aan de info-avond van VRP op 26 november 2019

 

Publicatiedatum: 23/12/2019
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

voorstel gruunrant

 

Omschrijving:

De Gecoro nodigt Gruunrant uit om een toeichting te geven over de werking.

 

Publicatiedatum: 23/12/2019
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 5 november 2019

 

leefbaarheid woongebieden - discussie

 

Omschrijving:

De Gecoro discussieert over de leefbaarheid van de woongebieden en haalt aan aantal aandachtspunten aan.

 

Publicatiedatum: 23/12/2019