Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

schepen Luc Redig verlaat de vergadering vanaf punt 7.

schepen Luc Redig vervoegt de vergadering vanaf punt 8.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

1. Principebeslissing ontwikkelingen Schildesteenweg 43 en Oudstrijdersstraat 2 - gedeeltelijke goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van LV-architecten bvba voor de woonontwikkelingen aan Schildesteenweg 52 en Oudstrijdersstraat 2 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

2. Principebeslissing verkoop perceeltje aan Vincent Goossenslaan en gedeeltelijke verlegging buurtweg 54

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van de eigenaars van Vincent Goossenslaan 25 (en 23) om de juridische toestand overeen te laten komen met de feitelijk situatie.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

3. Kapvergunning - Veldstraat 83 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de bomen te vellen aan Veldstraat 83 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

4. Milieumelding klasse 3 - Stenenkruisstraat 22 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling aan Stenenkruisstraat 22 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

5. Stedenbouwkundige melding - Muizenheuvelstraat 69 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda aan Muizenheuvelstraat 69 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

6. Milieumelding klasse 3 - Kikkerstraat 10 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling aan Kikkerstraat 10 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

7. Stedenbouwkundige melding - Laarstraat 9 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het plaatsen van een serre naast het huis in de zijtuin aan Laarstraat 9 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

8. Milieumelding klasse 3 - Muizenheuvelstraat 63 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bemaling aan Muizenheuvelstraat 63 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

9. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Lindberg 27

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor een opslagplaats aan Lindberg 27 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

10. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Vaartstraat 279

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning aan Vaartstraat 279 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

11. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Herentalsebaan 163

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de uitbreiding van de halfopen woning aan Herentalsebaan 163 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

12. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Beemdenstraat 6

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het vellen van bomen aan Beemdenstraat 6 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

13. Omgevingsvergunning - beroep raad voor vergunningsbetwistingen - Vaartstraat 189 - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de voorwaardelijke vergunning voor het verbouwen en veranderen van een bestaande industrie-inrichting, waar ijs wordt gemaakt, verpakt en verdeeld in Vaartstraat 189 in 2520 Oelegem zoals op 19 november 2020 beslist door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

14. Attest van verdeling - Doggenhoutstraat 51 - mededeling

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen levert een attest tot verdeling af voor een grond gelegen aan Doggenhoutstraat 51 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

15. Attest van verdeling - Doggenhoutstraat 53 - mededeling

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen levert een attest tot verdeling af voor een grond gelegen aan Doggenhoutstraat 53 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

16. Verkaveling - Rubenslaan V2020/00006 - attest tot verkoop - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen levert het attest tot verkoop af aan de houder van de verkavelingsvergunning V2020/00006 aan Rubenslaan in 2520 Broechem, omdat aan alle opgelegde voorwaarden voldaan is.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

17. Pidpa - grondwerken Kromstraat - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Pidpa voor de uitvoering van grondwerken in de Kromstraat in Ranst.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

18. Plaatsen draadafsluiting en hekwerk met automatische schuifpoort gemeentelijke magazijnen - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenboek van 25 februari 2021goed voor de realisatie van ‘plaatsen draadafsluiting en hekwerk met automatische schuifpoort gemeentelijke magazijnen’ met als raming € 56.320,66incl. btw 21%via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

19. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

20. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

21. Overdracht saldo kredieten 2020 naar 2021 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist welke restkredieten worden overgedragen van het boekjaar 2020 naar 2021.

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 februari 2021

 

22. Kennisnemingen vrije tijd

 

Omschrijving:

Kennisneming van de voorgestelde aanpassingen aan een aantal reglementen en doorverwijzing naar de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 02/03/2021