Zitting van Vast bureau van donderdag 30 mei 2024 om 11:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten en Jan Dillen - schepenen

Liesbeth Luyckx - algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd:

Annelies Creten - schepen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 30 mei 2024

 

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 30/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.