Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

1. Kennisnemingen dienst omgeving

 

Omschrijving:

kennisnemingen omgeving

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

2. Kapvergunning - Vincent Goossenslaan 37 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de bomen op minder dan 15 meter van de woning te vellen aan Vincent Goossenslaan 37 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

3. Kapvergunning - Sint Jozef 1 - weigering

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om geen toelating te verlenen om de boom te vellen aan Sint Jozef 1 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

4. Milieumelding klasse 3 - Muizenheuvelstraat 63 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de warmtepomp aan Muizenheuvelstraat 63 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

5. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Ter Elst 12

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor een tuinpaviljoen aan Ter Elst 12 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

6. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Alliers 18

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een tuinuis aan Alliers 18 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

7. Aanvraag omgevingsvergunning - vergunning - Oostmalsesteenweg 4A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de functiewijziging van een woning naar kantoorruimte aan Oostmalsesteenweg 4A in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

8. Aanvraag omgevingsvergunning - voorwaardelijke vergunning - Hallebaan 17

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning aan Hallebaan 17 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

9. Project straatvinken - ondersteuning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Kennisname en goedkeuring deelname aan het project Straatvinken 2021

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

10. Kennisnemingen technische dienst

 

Omschrijving:

Kennisgeving van de ingekomen stukken van de afdeling technische dienst en openbare werken

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

11. Bijkomende onvoorziene werken renovatie dak jeugdlokalen Valkenlaan - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de onvoorziene bijkomende werken voor  de renovatie van het dak van de jeugdlokalen Valkenlaan aan de frma LID (limburgse Industriële Dakwerken voor een bedrag van ongeveer € 36.000 btw incl.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

12. Audiovisuele inrichting vergaderzalen Van den Nestlaan - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de audiovisuele inrichting van e vergaderzalen Van den Nestlaan aan de firma Aviniti uit Kontich voor een bedrag van € 18.554,90 btw inlc.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

13. Leveren en plaatsen anti-parkeerpalen -  lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren en plaatsen van anti-parkeerpalen aan de firma Van Haagen uit Nederland voor een bedrag van € 13.000 btw incl.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

14. Leveren en plaatsen verkeerseilanden Emblemseweg - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het leveren en plaatsen van 8 verkeerseilanden in de Emblemseweg aan de firma Van Haagen uit Nederland voor een bedrag van €17.000 btw inlc.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

15. GBS De Sleutel - plaatsing buitenklas en speeltuigen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring onder voorwaarden voor plaatsing buitenklas en speeltuigen GBS De Sleutel.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

16. OMV Natie - werken categorie 3 - jaarvergunning 2021

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke jaarvergunning 2021 aan OMV Natie voor de uitvoering van werken categorie 3 en dringende interventies op het grondgebied van de gemeente Ranst.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

17. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

18. Vraag tot verkoop perceel hoek Lothar Wyrtkilaan - niet-goedkeuring

 

Omschrijving:

Vraag verkoop perceel grond

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

19. Recht van opstal perceel kruispunt Oostmalsesteenweg - Stapstraat overdracht aan private stichting Vicariaat Kempen

 

Omschrijving:

Overdracht recht van opstal

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

20. Veerkrachtige dorpen - stand van zaken en vervolgtraject - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het Visierapport Veerkrachtig Ranst en besluit dit rapport in volgorde:

- digitaal te verspreiden onder de gemeenteraadsleden

- digitaal toe te sturen aan de deelnemers aan de sessies veerkrachtige dorpen

- de gedrukte versie tijdens een info moment voor te stellen aan alle geïnteresseerden (zodra dit mogelijk is) en een aantal exemplaren ervan te leggen in bibliotheek en info stand gemeentehuis

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

21. Aanvraag staanplaats - Big Burger - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Big Burger (Faes-delforge@hotmail.com), Oostmalsesteenweg 104, 2520 Emblem, voor een staanplaats voor de verkoop van hamburgers, escargots en kermisspecialiteiten van maandag tot en met vrijdag van 11:30 uur tot 19 uur van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2021 op zijn eigendom in de Oostmalsesteenweg 104.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

22. Aanvraag staanplaats - Booms frituur  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan  De Roover Walter, Booms frituur, Glooistraat 27/002 te 2830 Willebroek toelating voor een vaste standplaats voor de verkoop van smoutebollen, appelbeignets, churros en lackmans wafels van vrijdag 26 maart 2021 tot en met zondag 28 maart 2021 telkens van 15 tot 21 uur te Ranst aan de kerk ter hoogte van de Gasthuisstraat 27 met een oppervlakte van 24 m².

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

23. Terrasvergunning - De Zoete Zonde - goedkeuring

 

Omschrijving:

Verlengen van een vergunning voor het plaatsen van een terras van 18,50m² in Lievevrouwestraat 12  tot 30 september 2021 conform de voorwaarden van het reglement inzake het oprichten en uitbaten van terrassen op openbaar domein van 20 april 2000

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

24. Terrasvergunning - La Rosa - goedkeuring

 

Omschrijving:

Verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een terras van 10m² op de 2 parkeerplaatsen voor La Rosa in Gemeenteplein 22  tot 30 oktober 2021 conform de voorwaarden van het reglement inzake het oprichten en uitbaten van terrassen op openbaar domein van 20 april 2000

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

25. Vervoer Wesco materialen - Sint-Lucia Oelegem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Sint-Lucia Oelegem voor vervoer van Wesco materialen van de sportdienst van Zandhoven naar sporthal Het Loo

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

26. Vrijwillig ontslag - goedkeuring

 

Omschrijving:

aanvaarding ontslag technicus gebouwen

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

27. Aanstelling tijdelijke zorgcoördinator - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring aanstelling tijdelijke onderwijzer (zorgcoördinator)

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

28. Aanstelling tijdelijke onderwijzer

 

Omschrijving:

Goedkeuring tijdelijke aanstelling kleuteronderwijzer GBS Oelegem

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

29. Aanstelling tijdelijke kleuteronderonderwijzer - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling tijdelijke kleuteronderwijzer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

30. Aanstelling tijdelijke onderwijzer - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring tijdelijke aanstelling onderwijzer lichamelijke opvoeding GBS Oelegem en GBS Broechem.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

31. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

32. Igean - site zuid - recyclageparken

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen heeft geen fundamentele bezwaren tegen de vergoeding en/of de berekening maar stelt zich wel vragen bij de totstandkoming van de berekening omdat er geen transparantie is ondanks de veelvuldige aanvragen in de berekening van de vergoeding die wordt betaald voor de exploitatie van het containerpark.

De totale voorgestelde impact op de eindafrekening voor besturen die niet zelf over de gronden beschikken lijkt te beperkt en derhalve niet billijk.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

33. Inkomende facturatie - bijsturing offerte verwerking digitale facturen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Bijsturing offerte verwerking digitale inkomende facturen

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

34. Aanwijzend schatter kadastraal inkomen - project comfort - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het project ‘comfort’ in samenwerking met MEOW waarbij wordt gepeild naar de aanwezigheid van basis comfortelementen in circa 1.000 woningen zijnde centrale verwarming of een badkamer in functie van een eventuele herschatting van het kadastraal inkomen en besluit akkoord te gaan met de implementatie door de aanwijzend schatter en MEOW.

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

36. Geocaching - goedkeuring

 

Omschrijving:

Geocaching route in Ranst - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 09/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 4 maart 2021

 

37. Samenroeping gemeenteraad - verzoek

 

Omschrijving:

Voorstel agenda van de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 09/03/2021