Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Jan Dillen - schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

1. Visie sociaal wonen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de visie sociaal wonen goed

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

2. Principebeslissing supermarkt Van den Nestlaan 28 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel voor het bouwen van een supermarkt aan Van den Nestlaan 28 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

3. Kapvergunning - Broechemsesteenweg 161 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan Broechemsesteenweg 161 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

4. Kapvergunning - Le Roylaan 3A - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan Le Roylaan 3A in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

5. Kapvergunning - Broddestraat 19 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan Broddestraat 19 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

6. Milieumelding klasse 3 - Processieweg 5 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor  de tijdelijke bemaling in functie van de bouw van de vergunde kelder aan Processieweg 5 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

7. Stedenbouwkundige melding - Meir 2 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het plaatsen van een veranda aan Meir 2 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

8. Milieumelding klasse 3 - Dorpstraat 67 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de drukkerij Senka aan Dorpstraat 67 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

9. Milieumelding klasse 3 - Broechemsesteenweg 135 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bemaling aan Broechemsesteenweg 135 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Broddestraat 35

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen aan Broddestraat 35 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Muizenheuvelstraat 48

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor een terrasoverkapping aan Muizenheuvelstraat 48 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - gedeeltelijke vergunning - Spoorweglei 28B

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen van een woning en weigert de vergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan Spoorweglei 28B in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

13. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Kreupelstraat 57

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen van een zonevreemde woning aan Kreupelstraat 57 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

14. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - van Edinghenlaan 6

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het plaatsen van een terrasoverkapping aan van Edinghenlaan 6 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

15. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Doggenhoutstraat 49

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen van een bestaand pand tot een meergezinswoning aan Doggenhoutstraat 49 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

16. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Oude Vaartstraat 12A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een eengezinswoning aan Oude Vaartstraat 12A in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

17. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Sint Gummarusstraat 23

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het vervangen van de garagepoort aan Sint Gummarusstraat 23 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

18. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Vinkenstraat 12

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaaden voor het herbouwen van een zonevreemde woning aan Vinkenstraat 12 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

19. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Lindberg 25

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het uitbreiden van de oprit en het terras aan Lindberg 25 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

20. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Herentalsebaan 175

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een carport aan Herentalsebaan 175 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

21. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Muizenheuvelstraat 30 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor het bouwen van een eengezinswoning aan Muizenheuvelstraat 30 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

22. Omgevingsvergunningsaanvraag verkaveling - vergunning - Liersesteenweg 131A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de verkaveling in 2 loten aan Liersesteenweg 131A in 2520 Emblem

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

23. Verslag CMOW 24 augustus 2021

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de commissie mobiliteit en openbare werken van 24 augustus 2021 en keurt dit goed.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

24. Uitrol van (elektrisch) deelfietsensysteem van Vervoerregio Antwerpen - kennisname

 

Omschrijving:

Kennisname van het basisaanbod en mogelijkheid tot uitbreiding van het deelfietsensysteem van Donkey Republic, dat zal uitgerold worden door Vervoerregio Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

25. Kermisplan Broechem 12 september 2021 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring kermisplan Broechem 11 september 2021 tot en met 13 september 2021.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

26. Levering materialen parkeerplaats begraafplaats Ranst  -  lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de levering voor materialen voor de parkeerplaats begraafplaats Ranst aan de firma Ebema voor een bedrag van € 6.355 btw incl.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

27. Raamcontract levering strooizout 2022-2024 - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenboek en de aan te schrijven firma's goed voor de realisatie van ‘raamcontract levering strooizout 2022-2024’ met als raming € 79.860 incl. btw 21%.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

28. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

29. Gebruik loods Moervelden - ILVO keuring spuittoestellen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan ILVO voor het gebruik van de loods op de Moervelden voor het keuren van spuittoestellen op 14 september 2021

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

30. Aanstelling tijdelijk administratief medewerker - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling tijdelijk administratief medewerker GBS Broechem en GBS Oelegem.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

31. Aanstelling tijdelijke leermeester Rooms-Katholieke Godsdienst  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring tijdelijke aanstelling leermeester katholieke godsdienst.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

33. Belasting op tweede verblijven 2021 - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op tweede verblijven.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

34. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Bremstraat - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

35. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Broechemsesteenweg  - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

36. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Emblemseweg fase1 - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

37. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Emblemseweg fase2 - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

38. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Fransehoeveweg - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

39. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Heggestraat - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

40. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Hutveld - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

41. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Keerbaan- kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

42. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Klaverstraat - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

43. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Knodbaan - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

44. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021Marreweg - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

45. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Vaartstraat - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

46. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Venusstraat - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

47. Belasting op verwerving van de wegbedding 2021 Zandhovensteenweg - kohier - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling en uitvoerbaarverklaring van het kohier van de belasting op verwerving van de wegbedding

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

48. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

49. Opvolgingsrapportering 30 juni 2021 - Kennisname en agendering gemeenteraad

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de opvolgingsrapportering per 30 juni 2021.

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Punt bijlagen/links Opvolgingsrapport 30.06.2021.pdf
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

50. Kennisnemingen communicatie

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

54. Vaststelling lijst historisch waardevolle graven - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling lijst historisch waardevolle graven

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

55. Contact- en Bronopsporing - goedgekeurd addendum samenwerkings- en verwerkersovereenkomst AZG - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit het voorstel van de verlenging tot samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de bijhorende bijlagen goed te keuren rond de gegevensoverdracht in het kader van het preventiedecreet mogelijk te maken in het kader van de controle op quarantaine- en isolatieplicht tot eind oktober 2021

 

Publicatiedatum: 09/09/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 9 september 2021

 

 

56. Samenroeping gemeenteraad - verzoek

 

Omschrijving:

Voorstel agenda van de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 09/09/2021