Zitting van Vast bureau van donderdag 15 juli 2021 om 10:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Jan Dillen - schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 15 juli 2021

 

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 15 juli 2021

 

 

2. Vrijwillig ontslag - maatschappelijk werkster - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vrijwillig ontslag maatschappelijk werkster - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 15 juli 2021

 

 

3. Aanstelling maatschappelijk werkster bepaalde duur - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling maatschappelijk werkster bepaalde duur

 

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 15 juli 2021

 

 

4. Dagdagelijks personeelsbeheer - kennisname beslissingen algemeen directeur - juni 2021

 

Omschrijving:

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur in de maand juni 2021

 

Publicatiedatum: 26/07/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 15 juli 2021

 

 

5. Bestelbons, betalingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Godkeuring van de bestelbons en betalingen door het vast bureau

 

Publicatiedatum: 26/07/2021