Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

Lucas Verbeeck - voorzitter

Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris en Katia Smits - effectieve leden

Chris Cornelis en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen en John Oliviers -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Clark Peeters - effectief lid

John Maes, Hans Goovaerts, Filip Bauwens en Dirk Lambrechts - plaatsvervangende leden

Afwezig:

Erwin De Meyer - effectief lid

Glen Bertels, Gert Vets en Rudi Borgmans - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Dirk van Nimwegen en Christel Engelen -  waarnemers

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

2. Voorstelling project ARE Projects - Rundvoortstraat 1 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

3. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

4. Data volgende vergaderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro legt de datums voor de vergaderingen in 2023 vast.

 

Publicatiedatum: 14/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

5. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

 

Publicatiedatum: 14/11/2022