Zitting van Vast bureau van donderdag 24 november 2022 om 10:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Alix Lorquet - algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd:

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 24 november 2022

 

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 24 november 2022

 

 

2. Heraanbesteding polissen brand en vloot - aansluiting bij gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het vast bureau gunt de opdracht voor verzekeringen materiële schade en vloot.

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 24 november 2022

 

 

3. Dagdagelijks personeelsbeheer - kennisname beslissingen algemeen directeur - oktober 2022

 

Omschrijving:

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur in de maand oktober 2022

 

Publicatiedatum: 24/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 24 november 2022

 

 

4. Bestelbons, betalingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de bestelbons en betalingen door het vast bureau

 

Publicatiedatum: 24/11/2022