De voorzitter van de  verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op dinsdag 23 juni 2020 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

Gust Wouters - voorzitter

Liesbeth Luyckx - secretaris

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

Wim Van der Schoot

Gust Wouters

 

Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

2. goedkeuring verslag vorige vergadering

 

Omschrijving:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

1. jaarverslag 2019

 

Omschrijving:

De Gecoro-leden nemen kennis van het jaarrapport 2019.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

3. huishoudelijk reglement - aanpassing

 

Omschrijving:

De Gecoroleden bespreken het nieuwe voorstel voor het huishoudelijk reglement en besluiten om het advies van VVSG af te wachten vooraleer de tekst over te maken aan het bestuur.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

4. bouwproject Pater Domstraat-Streep - advies

 

Omschrijving:

De Gecoro geeft een voorwaardelijk gunstig advies in de aanvraag voor de bouw van 34 appartementen op het perceel op de hoek van Pater Domstraat en Streep in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

5. bouwproject Pater Domstraat-Kapelstraat - advies

 

Omschrijving:

De Gecoro bespreekt het voorstel voor de bouw van 27 appartementen en 18 eengezinswoningen op het perceel op de hoek van Pater Domstraat en Kapelstraat in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

6. bouwproject Vaartstraat-Laarstraat - advies

 

Omschrijving:

De Gecoro bespreekt het voorstel voor de bouw van  43 eengezinswoningen en een voorlopig onbepaald aantal appartementen op het perceel tussen Vaartstraat, Laarstraat en Zakstraat in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

7. bouwproject De Winkelhaak - advies

 

Omschrijving:

De Gecoro bespreekt het voorstel voor de bouw van 12 eengezinswoningen op het perceel aan De Winkelhaak in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 08/07/2020
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 23 juni 2020

 

8. varia

 

Omschrijving:

variavragen

 

Publicatiedatum: 08/07/2020