Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten en Jan Dillen - schepenen

André Van Hove - algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd:

Annelies Creten - schepen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

1. Opname in het vergunningenregister - Bollaakdijk 12

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de chalet en de vijver op Bollaakdijk 12 in 2520 Emblem op te nemen in het vergunningenregister.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

2. Deelname intergemeentelijke campagne ByeByeGazon - goedkeuring

 

Omschrijving:

deelname campagne ByeByeGazon 2023-2024

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

3. Kapmachtiging - kennisneming - Tolleneer

 

Omschrijving:

kapmachtiging voor privébos aan Kruizemuntlaan

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

4. Kapmachtiging - kennisneming - Willems

 

Omschrijving:

kapmachtiging voor privébos achter Bergsehoeven

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

5. Kennisneming intrekking van de aanvraag van D³ Projects voor De Winkelhaak in laatste aanleg

 

Omschrijving:

Kennisname van de intrekking van een omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van 9 eengezinswoningen en 3 appartementen aan De Winkelhaak 12 in 2520 Emblem

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

6. Kennisnemingen dienst Omgeving

 

Omschrijving:

Kennisname van de ingekomen stukken van de afdeling omgeving

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

7. Omgevingsvergunningaanvraag - vergunning - Ter Stratenweg 7B - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning afgeleverd op 6 oktober 2022 door de deputatie van de provincie Antwerpen aan Vecom NV voor de uitbreiding en actualisatie van de exploitatie van een bedrijf voor chemische oppervlaktebehandeling van metalen aan Ter Stratenweg 7B in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Rubenslaan 30

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een eengezinswoning en een bijgebouw aan Rubenslaan 30 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Vruntebaan 17

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning onder voorwaarden voor het plaatsen van een schutblok voor automaten aan Vruntebaan 17 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Oudstrijdersstraat 133

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een eengezinswoning aan Oudstrijdersstraat 133 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Pater Domstraat 38

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een eengezinswoning (zonder groendaken) aan Pater Domstraat 38 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Knodbaan 18

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het plaatsen van bijgebouwen en het aanleggen van verhardingen en een zwemvijver aan Knodbaan 18 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

13. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Veldstraat 9

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het aanbrengen van gevelbekleding aan Veldstraat 9 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

14. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Herentalsebaan 95

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de uitbreiding van de verharding aan Herentalsebaan 95 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

15. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Bistweg 15

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen van een eengezinswoning aan Bistweg 15 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

16. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Rubenslaan 30A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een eengezinswoning aan Rubenslaan 30A in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

17. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - van Halmalelaan 24

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de aanleg van een zwembad aan van Halmalelaan 24 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

18. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Voetweg 3

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de aanleg van een terras aan Voetweg 3 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

19. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Massenhovensesteenweg 106

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor een zwemvijver en een poolhouse aan Massenhovensesteenweg 106 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

20. Attest van verdeling - Doggenhoutvelden - mededeling

 

Omschrijving:

Verdeling van gronden aan Doggenhoutvelden

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

21. Attest van verdeling - Profeetstraat - mededeling

 

Omschrijving:

Ruiling tussen 2 stukken grond aan Profeetstraat in 2520 Ranst

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

22. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Zakstraat 36 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies voor de regularisatie van een garage aan Zakstraat 36 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

23. Omgevingvergunning - beroep Vlaamse Regering - kruispunt Schildesteenweg-Goorstraat-Bredabaan - zitting GOVC

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich verontschuldigen op de hoorzitting van dinsdag 8 november 2022.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

24. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Mulderweg 10 - voorwaardelijke vergunning

 

Omschrijving:

De vergunning voor het plaatsen van een omheining aan Mulderweg 10 in 2520 Emblem werd op 13 oktober 2022 voorwaardelijk vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

25. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Van den Nestlaan 66 - weigering

 

Omschrijving:

De vergunning voor de aanleg van een voortuin en een oprit aan Van den Nestlaan 66 in 2520 Broechem werd op 13 oktober 2022 geweigerd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

26. Omgevingvergunning - beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen - Lievevrouwestraat 39 - mogelijkheid tot tussenkomst

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist niet tussen te komen in deze beroepsprocedure.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

27. Omgevingsvergunning - beroep Vlaamse Regering - Schildesteenweg-Goorstraat-Bredabaan - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies voor de weg- en rioleringswerken aan Schildesteenweg in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

28. Uitwijkstroken Bistweg

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de locaties van de uitwijkstroken die in de Bistweg in de berm zullen worden aangebracht.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

29. Kennisnemingen technische dienst

 

Omschrijving:

Kennisgeving van de ingekomen stukken van de afdeling technische dienst en openbare werken

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

30. Pidpa - grondwerken Goorstraat - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Pidpa voor de uitvoering van grondwerken in de Goorstraat in Oelegem.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

31. Behandelen vochtprobleem muurfoyer in het GC Den Boomgaard - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het eisenpakket van de opdracht ‘behandelen vochtprobleem muurfoyer in het GC Den Boomgaard’ met een raming van € 10.000btw incl. 21 % goed via aanvaarde factuur. En gunt de opdracht aan Bodima nv voor het bedrag van €10043,16 incl. btw

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

32. Onderhoud buurtwegen 2021 en 2022 - perceel 1 - vorderingsstaat 2 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 2 goed voor € 170.824,30 voor onderhoudswerken buurtwegen perceel 1 goed.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

33. Onderhoudswerken aan buurtwegen 2020 - perceel 1- vorderingsstaat 2bis- goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 2bis goed voor € 2.459,60 voor onderhoud buurtwegen 2020 - perceel 1 - asfalteringswerken.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

34. Restauratie Kapel Onze-Lieve-Vrouw Millegem - Sint Antoniusstraat - definitieve toekenning restauratiepremie - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Ruimte en Erfgoed houdende definitieve toezegging van de restauratiepremie t.b.v. € 220.203,44 ten voordele van de kerkfabriek Sint-Pancratius voor de restauratie van Millegemkerk (Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Millegem in de Sint-Antoniusstraat te Ranst). 10% van de subsidie wordt gedragen door de gemeente Ranst

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Punt bijlagen/links Definitief besluit.pdf Download
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

35. Notulen vorige zittingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zittingen.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

36. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

37. Aanvraag staanplaats - Vishandel Rudy - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenenboordeelt dat een standplaats in de nabijheid van de ingang van de kerk op zaterdagvoormiddag niet aangewezen is. Op zaterdagen zijn er regelmatig kerkdiensten tussen 9.00 en 13.00 uur.

Als alternatief wordt de plek aan de Antwerpsesteenweg waar ook het kippenkraam staat voorgesteld op voorwaarde dat er voor die plek geen verleende vergunningen zijn voor zaterdagvoormiddag. er zal contact opgenomen worden met de aanvrager

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

38. Vervoer de Sint en zwarte pieten  - Sint-Jozefschool Emblem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating om met de wagen en aanhangwagen van de groendienst de Sint en pieten op te pikken in een verderop gelegen straat en hen op de Sint-Jozefschool van Emblem af te zetten. Dit op 5 of 6 december 2022

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

39. Aanstelling via bevordering - consulent interne en jurisiche zaken - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit een consulent interne en juridische zaken op niveau A1a-A3a in voltijds contractueel verband via een bevorderingsprocedure aan te stellen op basis van het proces-verbaal van de selectieprocedure.

 

Publicatiedatum: 04/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 3 november 2022

 

 

41. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 04/11/2022