Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

algemeen directeur Wim Van der Schoot verlaat de vergadering vanaf punt 45.

Luc Redig is algemeen directeur wnd. vanaf punt 45.

Luc Redig is schepen vanaf punt 47.

algemeen directeur Wim Van der Schoot vervoegt de vergadering vanaf punt 47.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

1. Stedenbouwkundige melding - Hulstweg 13 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de veranda aan Hulstweg 13 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

2. Stedenbouwkundige aanvraag - advies - Zakstraat

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies aan de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie voor de wijziging aan de exploitatie van een ontspanningsstation aan Zakstraat in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

3. Omgevingsaanvraag - advies - Hogenaardseweg 4C

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de regularisatie van een leghennenbedrijf aan Hogenaardseweg 4C in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

4. Omgevingsvergunning - Percelen langs E313 richting Antwerpen - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning afgeleverd op 10 maart 2021 door de Vlaamse overheid voor slootkruisingen aan percelen langs de E313 richting Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

5. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Sint Antoniusstraat 2A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het vervangen van de garagepoort door een deur en een raam aan Sint Antoniusstraat 2A in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

6. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Sint-Gummarusveld 1

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de inplanting van padelvelden en petanqueterreinen aan Sint-Gummarusveld 1 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

7. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Ranstsesteenweg 133

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis aan Ranstsesteenweg 133 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Muizenheuvelstraat 66

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bijbouwen van een garage aan Muizenheuvelstraat 66 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Broddestraat 35

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het plaatsen van een veranda aan Broddestraat 35 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - gedeeltelijke vergunning - Steenweg op 't Fort 12

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de tuininrichting en weigert de vergunning voor het kappen van bomen aan Steenweg op 't Fort 12 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - de Fraulalaan 4

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een carport aan de Fraulalaan 4 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Doggenhoutstraat 59

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen van een woning aan Doggenhoutstraat 59 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

13. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Antwerpsesteenweg 8

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de regularisatie van de uitbouwen van de woning aan Antwerpsesteenweg 8 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

14. Aanvraag omgevingsvergunning - weigering - Jozef Simonslaan 39

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het houden van 20 honden aan Jozef Simonslaan 39 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

15. Stedenbouwkundige aanvraag - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Venusstraat 38 - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op de hoorzitting van dinsdag 6 april 2021.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

16. Omgevingsvergunningsaanvraag - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Massenhovensesteenweg 23 - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen door de gemeentelijke omgevingsambtenaar op de hoorzitting van dinsdag 6 april 2021.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

17. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Zakstraat 40 - weigering

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de weigering voor een verkaveling in 4 loten aan Zakstraat 40 in 2520 Ranst zoals op 25 februari 2021 besloten door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

18. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Dorpstraat 118 - weigering

 

Omschrijving:

De vergunning voor het bouwen van een meergezinswoning met 8 appartementen en een ondergrondse parking aan Dorpstraat 118 in 2520 Emblem werd op 4 maart 2021 geweigerd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

19. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Vaartstraat 34 - weigering

 

Omschrijving:

De vergunning voor een meergezinswoning aan Vaartstraat 34 in 2520 Ranst werd op 4 maart 2021 geweigerd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

20. Inrichten van publieke ruimte als speel- en ontmoetingsplekken verbinden via kindvriendelijke speel- en beweegroutes (trage wegen)

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de samenvattende begroting met een bedrag van € 15.200 btw excl. goed voor de samenwerking met vzw Regionaal Landschap de Voorkempen voor het inrichten van publieke ruimte als speel – en ontmoetingsplekken verbonden via kindvriendelijke speel- en beweegroutes (trage wegen

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

21. Groenonderhoud 2021-2022-2023-2024 - gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college gunt de opdracht groenonderhoud 2021-2022-2023-2024-aan :

-perceel 1 -groenonderhoud algemeen aan Tuinarchitectuur Verbruggen, Venakkerstraat 10/2 in 2400 Mol voor een bedrag van € 258.918,44 btw inlcusief

-perceel 2 scheren hagen verschillende plaatsen en groenonderhoud Den Boomgaard en sporthal Het Loo  aan Dolmans Landscaping Group, Nijverheidspark 8 in 3580 Beringen voor een bedrag van € 58.353,93 btw inclusief

Perceel 3 - groenonderhoud - maaien speelplein Van Halmaelelaan wordt niet toegewezen.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

22. Proximus - grondwerken Ranstsesteenweg (Speltlaan) - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Proximus voor de uitvoering van grondwerken in de Ranstsesteenweg (Speltlaan) in Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

23. Fluvius - grondwerken Kromstraat - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Fluvius voor de uitvoering van grondwerken in de Kromstraat in Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

24. Telenet - grondwerken Speltlaan - vergunning

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke vergunning aan Telenet voor de uitvoering van grondwerken in de Speltlaan in Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

25. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

26. Initiatief "studenten voor studenten" vzw VOR

 

Omschrijving:

Initiatief "studenten voor studenten" van vzw VOR. Werken aan leerachterstand wiskunde, fysica, Frans voor kinderen en jongeren.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

27. Gebruiksovereenkomst met Vriendenkring Scouting Ranst voor scoutslokaal Valkenlaan 1 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Afsluiten van de standaard gebruiksovereenkomst met Vriendenkring Scouting Ranst voor de gemeentelijke infrastructuur Valkenlaan 1.

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

28. Ontwikkeling zwembad Zandhoven - Zoersel via DBFM - ontwerp tweede selectieleidraad - kennisname

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

29. Terrasvergunning - De Solsleutel - goedkeuring

 

Omschrijving:

Verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een terras van 25,88m² in Schoolstraat 1-3-5 voor de zomerperiode van 2021, van zodra de horeca mag heropenen,  conform de voorwaarden van het reglement inzake het oprichten en uitbaten van terrassen op openbaar domein van 20 april 2000

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

30. Terrasvergunning - Eethuis Antonio - goedkeuring

 

Omschrijving:

Verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een terras van 55,30m² op Torenplein 16 gedurende de zomerperiode van 2021, van zodra de horeca heropent, conform de voorwaarden van het reglement inzake het oprichten en uitbaten van terrassen op openbaar domein van 20 april 2000

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

31. Terrasvergunning - Broejkes bij Katrien - goedkeuring

 

Omschrijving:

Verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een terras van 34,81m² op Gemeenteplein 16B te 2520 Broechem voor de zomerperiode van 2021, van zodra de horeca heropent, conform de voorwaarden van het reglement inzake het oprichten en uitbaten van terrassen op openbaar domein van 20 april 2000

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

33. Aanvraag zorgkrediet- goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag zorgkrediet 1/5de

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

34. Flankerend onderwijs - subsidie toezicht - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring subsidie toezicht in kader van flankerend onderwijs

 

Publicatiedatum: 25/03/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 25 maart 2021

 

35. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 25/03/2021