De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op maandag 28 juni 2021 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Frans Marivoet, Christel Engelen, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Erika Eeckhout, Zoe Helsen, Stefanie Gijsels, Joris Van Camp, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels, Sonja De Pooter, Hilde Goris en Bart Goris - raadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

Wim Van der Schoot

John Oliviers

 

Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 juni 2021

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 juni 2021

 

2. Jaarverslagen organisatiebeheersing en klachtenbehandeling 2020 - kennisname

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag organisatiebeheersing 2020 en het jaarverslag klachtenbehandeling 2020 van de algemeen directeur na bespreking in het managementteam conform de decretale bepalingen van artikel 219 en 303 §3 van het decreet lokaal bestuur

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de bijlage aan het jaarverslag organisatiebeheersing 2020 met de opvolgingsmatrix ter concretisering van het kader van de organisatiebeheersing zoals goedgekeurd door de gemeenteraad evenals de uitvoering van de aanbeveling van Audit Vlaanderen naar aanleiding van de forensische audit.

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 juni 2021

 

3. Overheidsopdracht voor het afsluiten van verzekeringen - lastvoorwaarden en toetreding - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de lastvoorwaarden van de overheidsopdracht voor verzekeringscontracten goed en treedt toe tot de door de gemeente geplaatste opdracht.

 

Publicatiedatum: 18/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 juni 2021

 

4. Jaarrekening 2020 - deel OCMW - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het gedeelte van het OCMW in de jaarrekening 2020 goed.

 

Publicatiedatum: 18/06/2021