Zitting van Gecoro van dinsdag 7 juni 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, René Goris en Katia Smits - effectieve leden

Glen Bertels, Chris Cornelis, Gert Vets en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Clark Peeters, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

John Maes, Hans Goovaerts, Filip Bauwens, Dirk Lambrechts en Rudi Borgmans - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen, John Oliviers en Christel Engelen -  waarnemers

Afwezig:

Fons Huysmans en Dirk van Nimwegen -  waarnemers

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 juni 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 juni 2022

 

 

2. RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem' - advies

 

Omschrijving:

De Gecoro verleent een voorwaardelijk gunstig advies over het gemeentelijk RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 juni 2022

 

 

3. Vervanging voorzitter Gecoro - procedure en oproep kandidaturen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het ontslag van de voorzitter vanaf 30 juni 2022 en de nieuwe kandidatuur.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 juni 2022

 

 

4. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 juni 2022

 

 

5. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

 

Publicatiedatum: 30/06/2022