Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

1. Kennisneming Omgeving

 

Omschrijving:

Kennisname van de ingekomen stukken van de afdeling omgeving

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

2. Omgevingsvergunning Rundvoortstraat - verzoekschrift Raad voor Vergunningsbetwistingen - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de weigering voor het bouwen van een meergezinswoning aan Pater Domstraat 5 in 2520 Broechem zoals op 18 februari 2021 besloten door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

3. Principebeslissing herziening bouwrichtlijnen - plan van aanpak

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het voorstel van het plan van aanpak voor de herziening van de bouwrichtlijnen.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

4. Kapmachtiging - kennisneming - Aerts

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging die op 11 maart 2021 werd afgeleverd door Agentschap voor Natuur en Bos voor het kappen van bomen in een privé-bos aan Abelebaan in 2520 Ranst, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, perceelnummer 167B.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

5. Milieumelding klasse 3 - Zakstraat 50 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling aan Zakstraat 50 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

6. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Schildesteenweg 94

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de uitbating van Bleyckhof aan Schildesteenweg 94 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

7. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Vruntebaan 13

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan Vruntebaan 13 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Ranstsesteenweg 8

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het aanbrengen van een gevelbekleding aan Ranstsesteenweg 8 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Liersesteenweg 130

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de gevelbekleding en een reclamepaneel aan Liersesteenweg 130 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Spoorweglei 28

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding aan de zijgevel aan Spoorweglei 28A in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Venusstraat 51

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning aan Venusstraat 51 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Broechemlei 95

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor de regularisatie van een bijgebouw en het inrichten van een bedrijfswoning bij een landbouwbedrijf aan Broechemlei 95 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

13. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Streep 40 (zonder pleintje) - weigering

 

Omschrijving:

De vergunning voor het bouwen van meergezinswoningen aan Streep 40 in 2520 Broechem werd op 25 maart 2021 geweigerd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

14. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Streep 40 (met pleintje) - weigering

 

Omschrijving:

De vergunning voor het bouwen van meergezinswoningen aan Streep 40 in 2520 Broechem werd op 25 maart 2021 geweigerd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

15. Milieuvergunning - Vlaams Minister - Hogenaardseweg 4C - weigering

 

Omschrijving:

De vergunning voor Dennendael bvba aan Hogenaardseweg 4C in 2520 Ranst werd op 23 maart 2021 geweigerd door de Vlaamse Minister.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

16. Attest van verdeling - Emblemseweg - mededeling

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen levert een attest tot verdeling af voor een grond gelegen aan Emblemseweg in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

17. Vernieuwen signalisatieborden aan gemeentelijke gebouwen  - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen wijst de levering en plaatsing van nieuwe signalisatieborden aan gemeentelijke gebouwen toe aan de firma Look at Me uit Wommelgem voor een bedrag van € 14.600 btw incL

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

18. Renoveren dak jeugdlokalen Valkenlaan - vorderingsstaat 1 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr.1 voor €40.359,55 inclusief 21 % btw voor de ‘ renoveren dak jeugdlokalen Valkenlaan’ goed.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

19. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

20. Dossier De Stal - Raad van State - arrest -  kennisname

 

Omschrijving:

kennisname van de laatste memorie van wederantwoord in de zaak De Stal vs Ranst

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

21. Aanvraag staanplaats - Vishandel Rudy - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Vishandel Rudy, Liersesteenweg 72, 2520 Emblem voor een staanplaats voor de verkoop van ijs en frisdrank van maandag tot en met zondag van 14 tot 20 uur op verschillende locaties op voorwaarde dat de verschuldigde belasting is betaald voor de inname van het openbaar domein.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

22. Aanvraag staanplaats - smoutebollenkraam Jepco - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating aan Jepco Bv, Ambachtstraat 25, 2340 Beerse, voor een staanplaats voor de verkoop van smoutebollen en beignets van 16 april  tot en met 18 april 2021 telkens van 15 tot 21 uur op het ronde pleintje ter hoogte van het Torenplein/Achterstraat in Oelegem op voorwaarde dat de verschuldigde belasting is betaald voor de inname van het openbaar domein.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

23. Stickerverkoop - Rode Kruis - weigering

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gaat niet in op de vraag van het Rode Kruis om in onze gemeente de actie, die loopt van donderdag 22 april 2021 tot en met donderdag 6 mei 2021, te ondersteunen.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

24. Communicatie - vacantverklaring bij bevordering - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen stelt de functie van deskundige communicatie op niveau B1-B3 bij bevordering in statutair verband, inclusief de werfreserve vacant en stelt de selectieprocedure en -commissie vast.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

25. Aanstelling locatieverantwoordelijke BKO - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring aanstelling locatieverantwoordelijke BKO voor onbepaalde duur 19/38.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

27. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

28. Historische toelichting op straatnaamborden - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met het vermelden van een beknopte duiding bij de straatnaam bij te vervangen of nieuw te plaatsen straatnaamborden.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

29. Principiële vraag tot verkoop perceel aan De Nachtegaal - weigering

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit niet over te gaan tot onderhandelingen over een eventuele verkoop van het perceel in de Berkenlaan waar De Nachtegaal zijn lokaal heeft.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 april 2021

 

30. Verlenging erkenning Logo Antwerpen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Karina Hans – voorzitter Logo Antwerpen vzw, Jodenstraat 44, 2000 Antwerpen met het verzoek aan de gemeente om verlenging van erkenning te ondersteunen en besluit de verlenging voor de periode 2022-2027 te ondersteunen.

 

Publicatiedatum: 15/04/2021