Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022 om 20:00.

 

Aanwezig:

Lucas Verbeeck - voorzitter

Christel Verdonck, Gunter Michiels en René Goris - effectieve leden

John Maes, Dirk Lambrechts, Rudi Borgmans en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Dirk van Nimwegen en Christel Engelen -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Clark Peeters, Heidi Van der Weehe en Katia Smits - effectieve leden

Chris Cornelis, Filip Bauwens en Gert Vets - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen en John Oliviers -  waarnemers

Afwezig:

Erwin De Meyer - effectief lid

Hans Goovaerts en Glen Bertels - plaatsvervangende leden

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

3. Voorstelling project Rundvoortstraat-Knodbaan-Muizenheuvelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project aan Rundvoortstraat - Knodbaan - Muizenheuvelstraat en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

2. RUP 'Zonevreemde woonclusters Hallebaan/Heesterbos' - advies

 

Omschrijving:

De Gecoro verleent een voorwaardelijk gunstig advies over het gemeentelijk RUP 'Zonevreemde woonclusters Hallebaan/Heesterbos'.

 

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

4. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 09/09/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 6 september 2022

 

 

5. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

 

Publicatiedatum: 09/09/2022