Omschrijving:

Signalisatievergunning - Wilgenlaan 11

 

Motivering:

Beschrijving:

Adres

2520 Ranst, Wilgenlaan 11

Aanvraag datum

17 februari 2021 10:44

Periode

01 april 2021 07:00 - 15 augustus 2021 19:00

Oppervlakte

2486,38 m²

Type

Andere

Beschrijving Aanvrager

vinkenzettingen elke zondag voor een periode van 1 uur

vanaf 1 april tot 15 augustus

vergunning per brief opsturen

 

Aanvrager:

Naam

Gustaaf De Cock

Straat, huisnummer

Donkereweg 1

Postcode, gemeente

2520 Ranst

Telefoon / GSM

034855053

E-mail

omgeving@ranst.be

 

Juridisch kader:

Artikel 78 van Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken valt ten laste van diegene die de werken uitvoert. Wanneer verkeersborden betreffende de voorrang, verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden moeten worden aangewend, mag deze signalisatie slechts worden aangebracht op voorwaarde dat daartoe toelating is gegeven door de burgemeester of zijn gemachtigde zo het een andere openbare weg dan de autosnelwegen betreft.

 

Opmerkingen:

-          Wanneer de weg afgesloten dient te worden en hier een bus van De Lijn rijdt, moet jij De Lijn

hiervan zelf verwittigen.

-          De gemeente ontleent uitsluitend parkeerverbodsborden (E3) voor een maximum periode van 7 kalenderdagen, overige signalisatie moet door de aanvrager zelf voorzien worden.

De parkeerverbodsborden mogen maximaal 5 werkdagen vóór de vergunde periode opgehaald worden en moeten ten laatste 5 werkdagen na de vergunde periode terug gebracht worden.

De parkeerverbodsborden kunnen afgehaald worden tijdens de openingsuren van onze Gemeentelijke Magazijnen (03 475 99 26), Oostmalsesteenweg (voormalig militair domein), 2520 Ranst (Emblem).

Openingsuren Juli en Augustus Openingsuren September tot Juli

Maandag gesloten Maandag gesloten

Dinsdag tot vrijdag Dinsdag tot vrijdag

Van 7.00 tot 10.30 en Van 8.30 tot 11.45u en

van 11.00 tot 14.00u van 13.45 tot 15.30u

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het ontleende materiaal. Bij beschadiging, diefstal of verlies zal er € 75 per bord met voet aangerekend worden aan de vergunninghouder.

Deze borden moeten minimum 24 uur vooraf geplaatst zijn. De nummerplaten van de wagens die op het moment van plaatsing van de borden op die locatie geparkeerd staan moeten genoteerd worden.

-          Meer informatie nodig? Wend je tot de cel verkeer van de politie ZARA via e-mail (PZ .ZaRa.Verkeer@police.belgium.eu) of telefonisch via 03 485 65 11 of tot de dienst Omgeving via e-mail (omgeving@ranst.be) of telefonisch via 03 470 10 83.

 

Bijlagen:

-          Signalisatieplan

-          Signalisatievergunning vanuit Eagle

 

Besluit:

Art. 1:

§1. De burgemeester besluit de signalisatievergunning toe te kennen voor de aanvraag. De werken mogen pas starten nadat de signalisatievergunning is aangebracht.

§2. Bij de inname van het openbaar domein is er de domeinvergunning noodzakelijk van de wegbeheerder. Voor de gewestwegen (N116 en N14) dient de vergunning aangevraagd te worden bij agentschap wegen en verkeer via wegen.antwerpen.districtpuurs@mow.vlaanderen.be. Zonder domein vergunning geldt deze signalisatievergunning niet.

 

Art. 2:

De vergunninghouder wordt opdracht gegeven om de verkeersborden en de wegbebakening te plaatsen, volgens de voorzieningen in het signalisatieplan in bijlage. De wettelijk verplichte signalisatie dient te worden aangebracht door de eigenaar of de plaatser conform de wettelijke bepalingen die het plaatsen van verkeersborden regelen (MB 11/10/1976 en MB 07/05/1999). Deze zal op verzoek van de politie de signalisatie verwijderen, aanpassen en/of vervolledigen. Deze toelating ontheft de aanvrager niet van zijn verantwoordelijkheid bij eventuele ongevallen of schade.