De voorzitter van de  verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op dinsdag 8 november 2022 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

Lucas Verbeeck - voorzitter

Liesbeth Luyckx - secretaris

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

 

Wim Van der Schoot

Lucas Verbeeck

 

Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

2. Voorstelling project ARE Projects - Rundvoortstraat 1 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

3. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

4. Data volgende vergaderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro legt de datums voor de vergaderingen in 2023 vast.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 8 november 2022

 

 

5. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de variapunten.

 

Publicatiedatum: 25/10/2022