De voorzitter van de  verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op dinsdag 7 september 2021 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

Gust Wouters - voorzitter

Liesbeth Luyckx - secretaris

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

 

Wim Van der Schoot

Gust Wouters

 

Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 september 2021

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 september 2021

 

 

2. Verkaveling Pater Domstraat-Kapelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro bespreekt het voorstel voor de verkaveling voor 24 eengezinswoningen op het perceel op de hoek van Pater Domstraat en Kapelstraat in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 september 2021

 

 

3. Voorstelling bouwproject Rundvoortstraat 1 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro geeft opmerkingen over het bouwproject aan Rundvoortstraat 1 in 2520 Oelegem

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 september 2021

 

 

4. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 24/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 september 2021

 

 

5. Data vergaderingen Gecoro - kennisname

 

Omschrijving:

De volgende data voor de bijeenkomsten van de Gecoro zijn: 9 november 2021, 1 februari 2022, 5 april 2022, 7 juni 2022, 6 september 2022, 8 november 2022

 

Publicatiedatum: 24/08/2021