De voorzitter van de  verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op dinsdag 2 februari 2021 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

Gust Wouters - voorzitter

Liesbeth Luyckx - secretaris

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

Wim Van der Schoot

Gust Wouters

 

Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

2. Huishoudelijk reglement - kennisneming goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de goedkeuring van het aangepaste huishoudelijk reglement door de gemeenteraad op 18 januari 2021.

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

3. Voorstelling project WUG Weidestraat - toelichting

 

Omschrijving:

De Gecoro-R neemt kennis van de intentieverklaring van het project.

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

4. Voorstelling project De Winkelhaak - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten

 

Publicatiedatum: 20/01/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 2 februari 2021

 

6. Varia

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van variapunten

 

Publicatiedatum: 20/01/2021