Zitting van Vast bureau van donderdag 11 maart 2021 om 10:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 11 maart 2021

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 11 maart 2021

 

2. Dagdagelijks personeelsbeheer - kennisname beslissingen algemeen directeur - februari 2021

 

Omschrijving:

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur in de maand februari 2021

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 11 maart 2021

 

3. Bestelbons, betalingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Godkeuring van de bestelbons en betalingen door het vast bureau

 

Publicatiedatum: 11/03/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 11 maart 2021

 

4. Stookplaatsrenovatie Kleine Garve - projectvoorstel Fluvius i.k.v. kaderovereenkomst - principiële beslissing - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het vast bureau beslist principieel om het projectvoorstel met financiële fiche  van Fluvius ,in uitvoering van de kaderovereenkomst Duurzame Gebouwen, voor de stookplaatsrenovatie met behoud van bestaande energiemeting van Kleine Garve met een raming van € 112.918,73 btw incl. goed te keuren en voor te leggen op de raad voor maatschappelijk welzijn van april 2021et vast bureau

 

Publicatiedatum: 11/03/2021