Een specifieke bekendmaking opzoeken?
Hieronder de 20 recentste bekendmakingen. Toon alle bekendmakingen.
Titel  Vergadering  Datum beslissing ▾ Datum publicatie 
Retributiereglement voor de uitvoering van werken - aanpassing - goedkeuring Gemeenteraad 22/05/2023 24/05/2023
Belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen - aanpassing - goedkeuring Gemeenteraad 17/04/2023 18/04/2023
Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen - aanpassing - goedkeuring Gemeenteraad 17/04/2023 18/04/2023
Retributies vrije tijd - goedkeuring College van burgemeester en schepenen 06/04/2023 06/04/2023
Belastingreglement op leegstaande woningen en belastingreglement gebouwen en verwaarloosde woningen - aanpassing - agendering gemeenteraad College van burgemeester en schepenen 30/03/2023 30/03/2023
Bewaring van bepaalde roerende goederen - aanpassing reglement in functie van takelkosten - goedkeuring Gemeenteraad 27/02/2023 28/02/2023
Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang - aanpassing - goedkeuring Gemeenteraad 27/02/2023 28/02/2023
Retributiereglement op het gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur van de gemeente Ranst - aanpassing - goedkeuring Gemeenteraad 19/12/2022 20/12/2022
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - actualisering 2023-2024-2025 - goedkeuring Gemeenteraad 21/11/2022 24/11/2022
Overeenkomst OCMW Lier - CAW Boom Mechelen Lier in functie van GBO project Pallieterland - kennisname Vast bureau 16/06/2022 16/06/2022
Retributies voor de gemeentelijke scholen - goedkeuring College van burgemeester en schepenen 16/06/2022 16/06/2022
Bewaring van bepaalde roerende goederen - reglement met toepassing retributie voor de uitvoering van werken - goedkeuring Gemeenteraad 23/05/2022 25/05/2022
Retributiereglement op het gebruik van de vrijetijdsinfrastructuur van de gemeente Ranst - Goedkeuring Gemeenteraad 21/02/2022 23/02/2022
Retributiereglement op administratieve stukken - uitbreiding - goedkeuring Gemeenteraad 20/09/2021 20/09/2021
Retributies vrije tijd - goedkeuring College van burgemeester en schepenen 16/09/2021 20/09/2021
Belastingsreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen - aanpassing - goedkeuring Gemeenteraad 28/06/2021 30/06/2021
Retributiereglement buitenschoolse kinderopvang - goedkeuring Gemeenteraad 28/06/2021 30/06/2021
Retributiereglement voor de selectieve inzameling van huisvuil en gft met diftar, voor papier en karton, voor P+MD en grofvuil - goedkeuring Gemeenteraad 19/04/2021 21/04/2021
Retributiereglement uitleen gemeentelijke materialen - goedkeuring Gemeenteraad 15/03/2021 17/03/2021
Retributiereglement aanvoer recipiƫnten op het recyclagepark - aanpassing - goedkeuring Gemeenteraad 15/02/2021 16/02/2021