Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Alix Lorquet - algemeen directeur wnd.

Verontschuldigd:

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

1. Conceptnota vrijwilligersbeleid - budgetten - goedkeuring

 

Omschrijving:

Kennisname conceptnota vrijwilligersbeleid en goedkeuring budgetten 'belonen en waarderen van vrijwilligers'.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

2. Milieumelding klasse 3 - Kantonbaan 2 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bemaling aan Kantonbaan 2 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

3. Opname in het vergunningenregister - Oostmalsesteenweg

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de chalet en garage aan Oostmalsesteenweg in 2520 Emblem op te nemen in het vergunningenregister.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

4. Attest van verdeling - Gemeenteplein 13 - mededeling

 

Omschrijving:

Grondafstand aan Praetershoekweg in 2520 Broechem

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

5. GKW BV - jaarvergunning 2023 werken categorie 3 en 4 en dringende interventies - goedkeuring

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke jaarvergunning 2023 aan GKW BV voor de uitvoering werken categorie 3 en 4 en dringende interventies op grondgebied gemeente Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

6. Stookplaatsrenovatie Den Boomgaard - projectvoorstel Fluvius i.k.v. kaderovereenkomst - stopzetting dossier

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om het lopende dossier van de stookplaatsrenovatie van de culturele vleugel van GC Den Boomgaard stop te zetten en een totaalconcept voor vernieuwbare energie te laten opmaken voor het totale gebouw van GC Den Boomgaard.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

7. Heraanbesteding polissen brand en vloot - gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor verzekeringen materiële schade en vloot.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

8. Aanleg riolering Kromstraat - vorderingsstaat 19 en 19 module 13 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat 19 en 19 - module 19 voor de aanleg n de riolering Kromstraat goed.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

9. Groenonderhoud 2021-2022-2023-2024 - vorderingsstaat 12 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen  keurt de vorderingsstaat 12 goed voor het groenonderhoud 2021-2024.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

10. Infrastructuurwerken Vruntebaan - vorderingsstaat 1 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt vorderingsstaat 1 goed voor de infrastructuurwerken Vruntebaan.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

11. Ruimen baangrachten en grachten in verkavelingen 2019-2022 - gecorrigeerde vorderingsstaat 6 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de gecorrigeerde vorderingsstaat 6 goed voor het ruimen van de baangrachten en grachten in verkavelingen voor een bedrag van € 9.362,45 btw incl.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

12. Notulen vorige zittingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zittingen.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

13. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

15. Aanstelling tijdelijke onderwijzer anderstalige nieuwkomers GBS Ranst - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring tijdelijke aanstelling onderwijzer AN GBS Broechem

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

16. Proces-verbaal schoolraad gemeentelijke basisschool Ranst - kennisneming

 

Omschrijving:

Vernieuwing schoolraad

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

17. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

21. Verdeling subsidies seniorenverenigingen 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Verdeling werking- en huursubsidies voor seniorenverenigingen

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

22. Subsidies socio-culturele verenigingen 2022 - werkjaar 2021 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de verdeling van de subsidies voor de socio-culturele verenigingen voor een totaal bedrag van €26.800

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

23. Schoolvoorstelling kleuters - Missie Mammoe - goedkeuring

 

Omschrijving:

Organisatie van de de schoolvoorstelling "Missie Mammoe" van collectief kikero met een uitkoopsom (excl. btw, sabam en verplaatsingskosten) van € 695 per dag (max 4 klasvoorstellingen per dag).

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

24. Manifestatie - Kerst Borrel Jeugd Broechem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een kerstborrel aan de lokalen van KSA en Chiro Broechem op 10 december 2022.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

25. Manifestatie - Kerstmarkt Oelegem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van de kerstmarkt in het centrum van Oelegem op 10 december 2022.

 

Publicatiedatum: 25/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 24 november 2022

 

 

26. Data zitting gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2023 - voorstel - goedkeuring

 

Omschrijving:

Voorstel data zitting gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn 2023

 

Publicatiedatum: 25/11/2022