Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

1. Kennisnemingen dienst omgeving

 

Omschrijving:

kennisnemingen dienst omgeving

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

2. Kapvergunning door ANB - kennisneming - Natuurpunt

 

Omschrijving:

Kapvergunning door Agentschap voor Natuur en Bos aan Natuurpunt op verschillende locaties in 2520 Ranst

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

3. Kapvergunning - Van Steenbergenlaan 28 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan van Steenbergenlaan 28 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

4. Kapvergunning - Spruytershofstraat 65 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan Spruytershofstraat 65 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

5. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Venusstraat 48

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een nieuwe vrijstaande woning in houtskeletbouw aan Venusstraat 48 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

6. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Massenhovensesteenweg 8

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een woning, halfopen, links op de scheiding aan Massenhovensesteenweg 8 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

7. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Massenhovensesteenweg 10

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een woning, halfopen, rechts op de scheiding aan Massenhovensesteenweg 10 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Zandhovensteenweg 118

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het vellen van bomen aan Zandhovensteenweg 118 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Spruytershofstraat 10

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor Haro ijs  en het uitbreiden van een industriepand aan Spruytershofstraat 10 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Laarstraat 11B

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de aanleg van een verharding voor de oprit aan Laarstraat 11B in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Valkenlaan 17

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen en het uitbreiden van een eengezinswoning aan Valkenlaan 17 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Spoorweglei 32

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning aan Spoorweglei 32 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

13. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Schildesteenweg 52 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies voor het slopen van een woning en bijgebouw en de bouw van 3 eengezinswoningen en 8 meergezinswoningen aan Schildesteenweg 52 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

14. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Herentalsebaan 25 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de verkaveling van 1 lot aan Herentalsebaan 25 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

15. Verslag CMOW 8 november- kennisname en goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de commissie mobiliteit en openbare werken van <datum> en keurt dit goed.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

16. Onterechte inname openbaar domein Kringstraat 8 - verplaatsen afsluiting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Onterechte inname openbaar domein en stukje van ander perceel bij plaatsing afsluiting Kringstaat 8 in Emblem.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

17. Knodbaan - gemeente Ranst vs Claessens - verzoekschrift bemiddeling vrederechter - in rechte trede - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de uitnodiging van het vredegerecht van Zandhoven om te verschijnen op 6 december 2022 rond de formele ingebrekestelling over de realisatie van een oprit, resp. inrit onder de veruitwendiging van een duiker, oprit en kopmuren volgens het echtpaar Claessens - Bachot niet volledig aansluit op voornoemde wegenis en ongeveer 1 meter te ver naar links is aangelegd, alsof deze weg deels over het perceel Knodbaan 127 te Oelegem waarbij de eigendomsrechten van de titularis van het eigendom Knodbaan 127 geschaad worden en besluit opnieuw vast te stellen dat de kwestie van de riolering geen afbreuk doet aan de modaliteiten van de erfdienstbaarheid en kan gerealiseerd worden en besluit in rechte te treden.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

18. Notulen vorige zittingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zittingen.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

19. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

20. Noodhulp - Burkina Faso - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen voorziet een bedrag van 1.000 euro als noodhulp aan Solidagro voor voedselhulp in Burkina Faso

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

21. Consolidatiedatum arbeidsongeval  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Vaststelling consolidatiedatum arbeidsongeval

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

22. Aanstelling vrijwilliger BKO - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling vrijwilliger BKO - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

28. Aanvraag extra beleidsuren GBS Oelegem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Bijkomend beleidsuren ten laste van het exploitatiebudget gemeentelijk onderwijs - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

29. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

30. Publicatie persoongsgegevens op meeting.burger - evaluatie VTC - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens van 8 november 2022 over de melding van 24 mei 2022 van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) i.v.m. de publicatie van persoonsgegevens bij een signalisatieaanvraag op Meeting.burger.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

36. Organisatie Poëzieweek 'Weesgedicht zoekt adoptieraam' -  goedkeuring

 

Omschrijving:

Organisatie van 'Weesgedicht zoekt adoptieraam' in het kader van de poëzieweek.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

37. Stuurgroepweekend speelpleinwerking- goedkeuring

 

Omschrijving:

Stuurgroepweekend speelpleinwerking- goedkeuring

 

Publicatiedatum: 18/11/2022
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 17 november 2022

 

 

38. Manifestatie - Kerstborrel Bravoc - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van Kerstborrel Bravoc in/aan de cafetaria van Sporthal Het Loo, Antwerpsesteenweg 45, 2520 Ranst op vrijdag 30 december 2022.

 

Publicatiedatum: 18/11/2022