Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

schepen Luc Redig vervoegt de vergadering vanaf punt 13.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

2. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

3. Weigering opname eigendom verontreinigde grond - klacht bij de toezichthoudende overheid - antwoord - kennisname en doorverwijzing gemeenteraad

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de gouverneur op 19 april 2021 waarbij de gouverneur verklaart dat ze vaststelt dat de gemeente het dossier ten gronde onderzocht heeft en haar weigering tot registratie niet baseerde op loutere willekeur maar op grond van het proces-verbaal van de milieu-inspecteur van de lokale politie en besluit conform het decreet lokaal bestuur de afhandeling van de klacht te agenderen op de gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

4. Aanstelling locatieverantwoordelijke BKO - goedkeuring

 

Omschrijving:

verlenging contract locatieverantwoordelijke buitenschoolse kinderopvang - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

5. Aanstelling vrijwilliger BKO - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling vrijwilliger BKO - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

6. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

9. Kennisnemingen technische dienst

 

Omschrijving:

Kennisgeving van de ingekomen stukken van de afdeling technische dienst en openbare werken

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

10. Leveren en plaatsen fietsenstalling GBS De Driehoek en Hof Terwagne - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de levering en plaatsing van een fietsenstalling aan de gbs De Driehoek en Hof Terwagne aan de firma Velopa uit Leuven voor een totaalbedrag van € 18.975,11 btw incl.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

11. Vloerbedekking lokaal GBS De Driehoek - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat de vloerbekleding in een klaslokaal in de gbs Oellegem vervangen door Trendy Decor uit Ranst voor een bedrag an € 7.755 btw incl.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

12. Leveren en plaatsen cv-installatie Krejoel en seniorenlokaal in GC Den Boomgaard - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de levering en plaatsing van een cv-installatie in Krejoel en seniorenlokaal in GC Den Boomgaard aan Dirk De Vos uit Ranst voor een bedrag van € 17.187,81 btw incl.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

13. Inrichten klaslokaal gbs De Driehoek op basis van circulair concept -  lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenboek goedvoor de realisatie van ‘Inrichten klaslokaal gbs De Driehoek op basis van circulair concept’ met als raming € 55.000incl. btw 21% voor de ganse huurperiode.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

14. Bijkomende onvoorziene werken renovatie dak jeugdlokalen - vorderingsstaat 1 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr. voor € 30.827,78 inclusief 21 % btw voor de ‘bijkomende onvoorziene werken renovatie dak jeugdlokalen Valkenlaan’ goed

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

15. Onderhoud veegwagen 2021 - tegen aangenomen factuur - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit de nodige onderhoudsbeurten van de veegwagen voor dit jaar te bestellen tegen aangenomen factuur.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

16. Eindafrekening erelonen ontwerpopdracht bouwen nieuwe gemeentelijke magazijnen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist te reageren op de vraag voor bijkomend ereloon van architechtenbureau Blockx, Peeters en Van Looveren met een tegenvoorstel van ruim € 15.000 btw excl.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

17. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Kapelstraat 99

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor een bijgebouw aan Kapelstraat 99 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

18. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Sintelweg

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het vellen van bomen aan Sintelweg in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

19. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Stapstraat 17

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het plaatsen van een omheining aan Stapstraat 17 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

20. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Kapelstraat 1

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis aan Kapelstraat 1 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

21. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Broechemsesteenweg 116

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de aanleg van een zwembad aan Broechemsesteenweg 116 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

22. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Vaartstraat 30

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het aanbrengen van een gevelbekleding aan Vaartstraat 30 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

23. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Achterlo 2

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het afbreken van de schouw en de vernieuwing van het dak van de loods aan Achterlo 2 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

24. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Van den Nestlaan 75

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een garage aan Van den Nestlaan 75 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

25. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Muizenheuvelstraat 47

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een tuinhuis aan Muizenheuvelstraat 47 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

26. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Antwerpsesteenweg 106

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de aanleg van een zwemvijver aan Antwerpsesteenweg 106 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

27. Omgevinsgvergunningsaanvraag - zitting GOVC - Zakstraat

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van 7 april 2021 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie over de zitting die via Microsoft Teams georganiseerd wordt op dinsdag 20 april 2021 en laat zich verontschuldigen.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

28. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Mollentstraat 17

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor een oprit/parkeerplaats aan Mollentstraat 17 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 22 april 2021

 

29. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Doggenhoutstraat 61A - vergunning

 

Omschrijving:

De vergunning voor het plaatsen van een voedingsautomaat aan Doggenhoutstraat 61A in 2520 Ranst werd op 1 april 2021 vergund door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 22/04/2021