De voorzitter van de  verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op dinsdag 1 februari 2022 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

Gust Wouters - voorzitter

Liesbeth Luyckx - secretaris

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

 

Wim Van der Schoot

Gust Wouters

 

Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

2. Voorstelling verkeersstudie - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het circulatieplan.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

3. Voorstelling verkaveling Matexi - Vaartstraat/Laarstraat/Zakstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

4. Voorstelling project Delhaize Broechem - Pertendonckstraat 20 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

5. Opstart RUP 'Herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan' - kennisname

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

6. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 februari 2022

 

 

7. Verwezenlijkingen en werking Gecoro

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de resultaten van de interne bevraging over de werking van de Gecoro.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022