Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 juni 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Frans Marivoet, Christel Engelen, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Erika Eeckhout, Zoe Helsen, Stefanie Gijsels, Joris Van Camp, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels, Sonja De Pooter en Bart Goris - raadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Hilde Goris - raadslid

 

raadslid Sonja De Pooter vervoegt de vergadering vanaf punt 4.

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 juni 2021

 

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 mei 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 juni 2021

 

 

2. Jaarverslagen organisatiebeheersing en klachtenbehandeling 2020 - kennisname

 

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het jaarverslag organisatiebeheersing 2020 en het jaarverslag klachtenbehandeling 2020 van de algemeen directeur na bespreking in het managementteam conform de decretale bepalingen van artikel 219 en 303 §3 van het decreet lokaal bestuur

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de bijlage aan het jaarverslag organisatiebeheersing 2020 met de opvolgingsmatrix ter concretisering van het kader van de organisatiebeheersing zoals goedgekeurd door de gemeenteraad evenals de uitvoering van de aanbeveling van Audit Vlaanderen naar aanleiding van de forensische audit.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links Jaarverslag 2020 klachtenbehandeling.pdf
Jaarverslag 2020 organisatiebeheersing.pdf
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 juni 2021

 

 

3. Overheidsopdracht voor het afsluiten van verzekeringen - lastvoorwaarden en toetreding - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de lastvoorwaarden van de overheidsopdracht voor verzekeringscontracten goed en treedt toe tot de door de gemeente geplaatste opdracht.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 juni 2021

 

 

4. Jaarrekening 2020 - deel OCMW - goedkeuring

 

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het gedeelte van het OCMW in de jaarrekening 2020 goed.

 

Publicatiedatum: 30/06/2021
Punt bijlagen/links Jaarrekening_en_documentatie_2020 - definitief document.pdf