Beslissingen van de burgemeester

 

Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 18 juni 2024

 

 

1. Sloopbevel bouwvallig gebouw - maatregel ter vrijwaring van de openbare veiligheid - goedkeuring

 

Omschrijving:

De burgemeester vaardigt een sloopbevel uit voor een bouwvallige woning met het oog op de openbare veiligheid .

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 20 juni 2024

 

 

2. Bestuurlijke maatregel ter handhaving van de openbare orde - hondenoverlast - goedkeuring

 

Omschrijving:

De burgemeester legt, naar aanleiding van de feiten die zich op 19 juni 2024 hebben voorgedaan ter hoogte van de Herentalsebaan 14, 2520 Ranst en Broechemsesteenweg 143, 2531 Boechout, volgende maatregelen op aan de heer eigenaar van de honden:

- Verbod om met de hond op de openbare weg te komen

- Verplichting tot het plaatsen van de hond in de eigen afgesloten kennel en/of aan de ketting

om ontsnappingen te voorkomen

- Nazicht en in voorkomend geval onverwijld herstel van de omheining van het domein waarop

de honden zouden kunnen rondlopen

De burgemeester nodigt de eigenaar uit op een hoorzitting teneinde verdere bestuurlijke maatregelen te nemen en afspraken te maken met de eigenaar.

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Overzicht punten

Beslissing van de burgemeester van 24 juni 2024

 

 

3. Bestuurlijke maatregel ter handhaving van de openbare orde - hondenoverlast - goedkeuring

 

Omschrijving:

De burgemeester legt, naar aanleiding van de feiten die zich op 19 juni 2024 hebben voorgedaan ter hoogte van de Herentalsebaan 14, 2520 Ranst en Broechemsesteenweg 143, 2531 Boechout en na het horen van de eigenaar op 24 juni 2024, volgende maatregelen op:

- Verbod om met de honden op de openbare weg te komen

- Verplichting tot het plaatsen van de honden op zijn domein in de afgesloten kennel en/of aan te lijnen om ontsnappingen te voorkomen

- Nazicht en in voorkomend geval onverwijld herstel van de omheining van het domein waarop de honden zouden kunnen rondlopen met het oorzien van een dubbele poort waarbij een sas tussen de 2 inkompoorten wordt gerealiseerd.

Bij een overtreding van deze bestuurlijke maatregel en in het bijzonder de overtreding van het verbod om met de honden op de openbare weg te komen en de verplichting tot het plaatsen van de honden op zijn domein in de afgesloten kennel en/of aan te lijnen om ontsnappingen te voorkomen zullen de honden onverwijld vanaf de eerste overtreding in beslag genomen worden

 

Publicatiedatum: 24/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.