Zitting van Gecoro van dinsdag 1 september 2020 om 19:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe, Gunter Michiels, Renée Goris, Katia Smits, Erwin De Meyer en Lucas Verbeeck - effectieve leden

Liesbeth Luyckx - secretaris

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 september 2020

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering

 

Omschrijving:

De Gecoro-leden keuren het verslag van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 17/09/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 september 2020

 

2. voorstelling Veerkrachtige dorpen

 

Omschrijving:

De Gecoro bespreekt het participatieproject 'Veerkrachtige dorpen'.

 

Publicatiedatum: 17/09/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 september 2020

 

3. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 17/09/2020
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 september 2020

 

4. VRP interactieve sessie 'Urban sprawl' - stand van zaken

 

Omschrijving:

De interactieve sessie 'Urban sprawl' zal doorgaan op 15 september 2020.

 

Publicatiedatum: 17/09/2020