Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Leen Baeten en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Luc Redig en Jan Dillen - schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

1. Kennisnemingen dienst Omgeving

 

Omschrijving:

Kennisname van de ingekomen stukken van de afdeling omgeving

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

2. Toewijzingsreglement De Voorkempen-he - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het ontwerp van toewijzingsreglement zoals voorgelegd door de toewijzingsraad  van Woonmaatschappij De Voorkempen-he goed en besluit dit ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad naast de kennisname van de genomen beslissingen door De Voorkempen-he met betrekking tot de versnelde toewijzingen (pijler 2) die ter kennisgeving aan de gemeenteraad worden gelegd.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

3. Definitieve vaststelling rooilijn zijstraat Dorpstraat - bijkomend verzoekschrift raad van state en aanstelling raadsman - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling raadsman en kennisname bijkomend verzoekschrift tot vernietiging besluit definitieve vaststelling rooilijn zijstraat Dorpstraat.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

4. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Achterstraat-Torenplein

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de rioleringswerken aan Torenplein - Achterstraat in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

5. Omgevingsvergunningaanvraag - vergunning - Van den Nestlaan (Broechemsesteenweg - Boechout) - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning afgeleverd op 3 juni 2024 door de Vlaamse overheid voor een rioleringsproject aan Van den Nestlaan (Broechemsesteenweg - Boechout) in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

6. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Processieweg 40

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het herbouwen van een eengezinswoning en een bijgebouw aan Processieweg 40 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

7. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Oostmalsesteenweg 51

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een eengezinswoning aan Oostmalsesteenweg 51 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag verkaveling - voorwaardelijke vergunning - Gemeenteplein 19

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de verkaveling in 19 loten aan Gemeenteplein 19 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

9. Attest van verdeling - d'Enge - mededeling

 

Omschrijving:

opdelen van gronden

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

10. Omgevingvergunning - beroep deputatie van de provincie - Nieuwe Maasweg - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen door de burgemeester en de gemeentelijke omgevingsambtenaar op de hoorzitting van 2 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

11. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Knodbaan 30 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen behoudt het gemotiveerde besluit van 4 april 2024.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

12. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Stenenkruisstraat 26 - intrekking - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het besluit over de intrekking van de aanvraag aan Stenenkruisstraat 26 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

13. Omgevingsvergunningsaanvraag verkaveling - voorwaardelijke vergunning - Antwerpsesteenweg 76

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor een verkaveling in 4 loten aan Antwerpsesteenweg 76 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 23/05/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

14. Plaatsen voetpadkast voor elektriciteitsaansluiting pakjesautomaat Doggenhoutstraat - offerte Fluvius - goedkeuring

 

Omschrijving:

goedkeuring offerte Fluvius voor voetpadkast en elektriciteitsaansluiting pakjesautomaat Bpost in Doggenhoutstraat in Ranst.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

15. Kmo-zone Kromstraat - wegen- en rioleringswerken op het toekomstige openbaar domein - goedkeuring

 

Omschrijving:

Kennisname bestek en kostenraming Gowacovoor wegen- en rioleringswerken op toekomstige openbaar domein aan Kromstraat in Ranst.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

16. Onderhoudswerken aan buurtwegen 2021 / perceel 2 - verrekening 1 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van verrekening nr. 1 voor € 152.013,85 inclusief btw voor 'onderhoudswerken aan buurtwegen 2021, perceel 2'.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

17. Overheidsopdracht ontwerper diverse straten - stopzetting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de stopzetting van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor het aanstellen van een ontwerper voor diverse straten goed.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

18. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zittingen.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

19. Bezoek Herbstein Kartoffelbraten - organisatie - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het programma van het jumelagecomité Herbstein op 9, 10 en 11 augustus 2024 voor het jumelage-event en keurt de offerte goed van Verhoeven Autocar, Oostmalsesteenweg 176, 2310 Rijkevorsel voor de organisatie van het busvervoer naar Herbstein

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

20. Terugbetaling takelkosten Ranstkermis - goedkeuring

 

Omschrijving:

terugbetaling takelkosten

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

21. Aanleg en financiering van het fietspad Safi spoor Oost en de aanleg van de nutsvoorzieningen en wegenis van het bedrijventerrein aan de Oostmalsesteenweg - samenwerkingsovereenkomst provincie Antwerpen - gemeente Ranst - Igean - principiële goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de overeenkomst in bijlage rond de aanleg en financiering van het fietspad

Safi spoor Oost en de aanleg van de nutsvoorzieningen en wegenis van het bedrijventerrein aan de Oostmalsesteenweg tussen de gemeente Ranst, Igean en de provincie Antwerpen goed en agendeert de overeenkomst op de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

22. Gebruiksovereenkomst met VZW Broechemse Fotovrienden voor lokaal Moervelden

 

Omschrijving:

Goedkeuring gebruiksovereenkomst met vzw Fotovrienden Broechem voor gebruik lokaal Bistweg domein Moervelden

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

24. Ploegbegeleider groen - geen kandidaten - kennisname

 

Omschrijving:

kennisname geen kandidaatstellingen ploegbegeleider groen

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

25. Technicus logistiek chauffeur - proces verbaal - goedkeuring

 

Omschrijving:

kennisname proces-verbaal technicus logistiek chauffeur

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

26. Interim technicus logistiek (chauffeur) - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag interim technicus logistiek (chauffeur) - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

27. Aanvraag loopbaanonderbreking ouderschapsverlof halftijds

 

Omschrijving:

Aanvraag loopbaanonderbreking ouderschapsverlof halftijds GBS Oelegem - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

28. Aanvraag loopbaanonderbreking ouderschapsverlof en zorgkrediet met 1/5de

 

Omschrijving:

Aanvraag thematische loopbaanonderbreking ouderschapsverlof en zorgkrediet met 1/5de - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

29. Aanvraag zorgkrediet zorg voor een kind tot en met 12 jaar met 1/5de GBS Broechem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag zorgkrediet zorg voor een kind tot en met 12 jaar met 1/5de GBS Broechem- goedkeuring

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

30. Aanvraag zorgkrediet zorg voor een kind tot en met 12 jaar GBS Oelegem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag zorgkrediet zorg voor een kind tot en met 12 jaar GBS Oelegem- goedkeuring

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

34. Aanvraag thematische loopbaanonderbreking ouderschapsverlof met 1/5de GBS Ranst - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag thematische loopbaanonderbreking ouderschapsverlof met 1/5de GBS Ranst - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

35. Aanvraag thematische loopbaanonderbreking ouderschapsverlof met 1/5de

 

Omschrijving:

Aanvraag thematische loopbaanonderbreking ouderschapsverlof met 1/5de GBS Oelegem - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

37. Retributies voor de gemeentelijke scholen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Retributies voor de gemeentelijke scholen - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

38. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

41. Ontwikkeling intergemeentelijk zwembad - uitnodiging gemeente Nijlen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Deelname intergemeentelijk zwembad - deelname haalbaarheidsstudie

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

42. Vormingssubsidies 2024 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de toekenning van de vormingssubsidies voor de jeugd goed.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

43. Erkenning De Volleyvrienden - goedkeuring

 

Omschrijving:

Erkenning De Volleyvrienden als sportvereniging van Ranst

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

44. Manifestatie - Batsquaddertreffen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van het Batsquaddertreffen in de Zakstraat op 26, 27 en 28 juli 2024.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

45. Manifestatie - DJ Barmuda - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van het optreden van een DJ in zomerbar Barmuda op domein Moervelden op 14 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

46. Manifestatie - Grastornooi Bravoc - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een grastornooi in de Boerenkrijglaan op 30 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

47. Manifestatie - Hilde en Jan 65 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van een verjaardagsfeest in De Schuur op 16 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

48. Manifestatie - Start van de zomervakantie Barmuda - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van de start van de zomervakantie in zomerbar Barmuda op domein Moervelden op 28 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

49. Manifestatie - Voetbal groot scherm Barmuda - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent toelating voor de organisatie van voetbal op groot scherm in zomerbar Barmuda op domein Moervelden op 17, 22 en 26 juni 2024.

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 13 juni 2024

 

 

50. Samenroeping gemeenteraad - verzoek

 

Omschrijving:

Voorstel agenda van de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 13/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.