De voorzitter van de  verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op dinsdag 7 februari 2023 om 20:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

Lucas Verbeeck - voorzitter

Liesbeth Luyckx - secretaris

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

 

Wim Van der Schoot

Lucas Verbeeck

 

Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

2. Voorstelling project Elements Development NV - Dennenlaan 6 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

8. Voorstelling project Lostraat-Kapelstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

3. Voorstelling project @Vantage - Zandhovensteenweg 11 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

6. Voorstelling verkaveling Matexi - Vaartstraat/Laarstraat/Zakstraat - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

4. RUP 'Herziening gemeentelijk RUP Van den Nestlaan' - kennisname startnota

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het project.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023
Overzicht punten

 

Zitting van Gecoro van dinsdag 7 februari 2023

 

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 10/02/2023