Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig en Jan Dillen - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Leen Baeten en Annelies Creten - schepenen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

1. Kennisnemingen dienst Omgeving

 

Omschrijving:

Kennisname van de ingekomen stukken van de afdeling omgeving

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

2. Kapvergunning - Herentalsebaan 78 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan Herentalsebaan 78 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

3. Milieumelding klasse 3 - Selsaetenstraat 19 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de tijdelijke bronbemaling aan Selsaetenstraat 19 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

4. Milieumelding klasse 3 - Bistweg 10 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de exploitatie van bedrijf aan Bistweg 10 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

5. Omgevingsvergunningaanvraag - weigering - Ginnegemveld 1E - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de weigering van de omgevingsvergunning afgeleverd op 18 maart 2021 door de deputatie van de provincie Antwerpen voor wijzigingen aan een varkenshouderij aan Ginnegemveld 1E in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

6. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Hogenaardseweg 20A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het regulariseren van een folieserre aan Hogenaardseweg 20A in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

7. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Oelegemsesteenweg 21

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor aanbrengen van gevelbekleding aan Oelegemsesteenweg 21 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

8. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Ranstsesteenweg 53

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een woning aan Ranstsesteenweg 53 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

9. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Torekenshoefstraat 15

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning aan Torekenshoefstraat 15 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Broddestraat 10

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning aan Broddestraat 10 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

11. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Liersesteenweg 172

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor een lichtreclame  aan Liersesteenweg 172 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

12. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Hogenaardseweg

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor de aanleg van een geluidswal aan Hogenaardseweg in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

13. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Stapstraat 7

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het verbouwen van een handelspand tot een meergezinswoning aan Stapstraat 7 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

14. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Lievevrouwestraat 32

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor het verbouwen van een handelspand aan Lievevrouwestraat 32 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

15. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Achterstraat 78 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen behoudt het gemotiveerde weigeringsbesluit van 21 januari 2021 en verleent een ongunstig advies voor het bouwen van een woningcomplex aan Achterstraat 78 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

16. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Bistweg 5 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies voor de regularisatie van een verharding aan Bistweg 5 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

17. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Groenenbroekstraat - weigering

 

Omschrijving:

De vergunning voor recreatief medegebruik van de landbouwzone voor natuurhandboogschieten aan Groenenbroekstraat in 2520 Ranst werd op 18 maart 2021 geweigerd door de deputatie van de provincie Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

18. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Stekelbessenlaan - gecorrigeerde vergunning

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de gewijzigde voorwaardelijke vergunning voor een verkaveling in 25 loten aan Stekelbessenlaan in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

19. Kennisnemingen technische dienst

 

Omschrijving:

Kennisgeving van de ingekomen stukken van de afdeling technische dienst en openbare werken

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

20. Leveren  en plaatsen van buitendeuren en raam klaslokalen gbs De knipoog - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het lastenboek voor de realisatie van ‘leveren en plaatsen van buitendeuren en raam in klaslokalen gbs De knipoog’ goed met als raming € 44.051,48 incl. btw 21%.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

21. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

22. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

23. Annulatieberoep afrekening achterstallige brandweerbijdragen 2012 - syntheseconclusie in hoger beroep  - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de mail van 31 maart 2021 van raadsman Arnoud Declerck met de syntheseconcusie in hoger beroep van de Belgische Staat in de procedure voor het hof van beroep te Antwerpen.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

24. Gratis grondafstand - overdracht wegenis en aanhorigheden - verkaveling Van Dijcklaan II

 

Omschrijving:

Gratis grondafstand wegenis en aanhorigheden verkaveling Van Dijcklaan II.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

26. Verlenging werfreserve - goedkeuring

 

Omschrijving:

verlenging werfreserve administratief medewerker financien

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

27. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

28. Bedankingspakket vrijwilligers ter vervanging van jaarlijkse barbecue

 

Omschrijving:

Bedankingspakket vrijwilligers ter vervanging van jaarlijkse barbecue.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

31. Podcastproject "Het Bankje" van Open Doek - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om akkoord te gaan met het plaatsen van stickers met QR-codes op de zitbanken in de gemeente Ranst voor het podcastproject 'Het Bankje' van Open Doek, deze stickers worden regelmatig gecontroleerd. De technische dienst wordt hiervoor ingezet. De gemeente zal voor dit project participeren in de promotie.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

32. Retributies vrije tijd bij delegatie - aanpassing - goedkeuring

 

Omschrijving:

De retributies voor een aantal inschrijvings- en inkomgelden, boeken en brochures en dranken en snacks wordt aangepast voor de zomervoorstelling van Dimitri Leue.

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Punt bijlagen/links Retributies vrije tijd bij delegatie - aanpassing.pdf
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

33. Organisatie zomervertelling Dimitri Leue - goedkeuring

 

Omschrijving:

Organisatie van de de vertelling "KUNST MIJN KLOTEN!" van Dimitri Leue met een uitkoopsom (excl. 6%btw, sabam en verplaatsingskosten) van € 1.350

 

Publicatiedatum: 08/04/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 8 april 2021

 

34. Samenroeping gemeenteraad - verzoek

 

Omschrijving:

Voorstel agenda van de gemeenteraad

 

Publicatiedatum: 08/04/2021