Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021 om 09:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester-voorzitter

Luc Redig, Leen Baeten en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Jan Dillen - schepen

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

1. Kennisneming dienst omgeving

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het rapport 'cijfers recyclageparken 2020' van Igean Milieu & Veiligheid en het schrijven van Bart Somers met het verzoek tot ondertekening van het lokaal energie- en klimaatpact

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

2. Aanvraag voor ondersteuning uit het klimaatbossenfonds van BOS+, voor de realisatie van bebossing aan Hutveld - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen is akkoord met het aanvragen van financiële ondersteuning via het klimaatbossenfonds van BOS+, voor de bebossing aan Hutveld (percelen 4 C 309 C 3 en 4 C 309 B 3).

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

3. Principiële ondersteuning van de kandidatuur tot erkenning van het Landschapspark Kleine en Grote Nete

 

Omschrijving:

Principiële ondersteuning van de kandidatuur tot erkenning van het Landschapspark Kleine en Grote Nete

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

4. Kapmachtiging - kennisneming - Boits

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de kapmachtiging die op 19 mei 2021 werd afgeleverd door Agentschap voor Natuur en Bos voor het kappen van bomen in een privé-bos aan Oostmalsesteenweg 65A in 2520 Emblem

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

5. Kapvergunning - Selsaetenstraat 18 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de bomen te vellen aan Selsaetenstraat 18 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

6. Kapvergunning - Pertendonckstraat 18 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist om toelating te verlenen om de boom te vellen aan Pertendonckstraat 18 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

7. Stedenbouwkundige melding - Hulstweg 13 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor de afbraak van een bestaande pergola en het bouwen van een veranda aan Hulstweg 13 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

8. Stedenbouwkundige melding - Eksterlaan 2 - aktename

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding voor het verbouwen van een eengezinswoning aan Eksterlaan 2 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

9. Attest van verdeling - Mollentstraat - mededeling

 

Omschrijving:

verdeling perceel aan Mollentstraat

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

10. Omgevingsvergunningsaanvraag verkaveling - vergunning - Schranshoeveweg 3

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verkavelen in 2 loten aan Schranshoeveweg 3 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

11. Opname in het vergunningenregister - Liersesteenweg 35A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen beslist de meergezinswoning aan Liersesteenweg 35A in 2520 Emblem op te nemen in het vergunningenregister.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

12. Omgevinsgvergunningsaanvraag - advies - Vaartstraat 220

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen maakt de aanvraag voor de uitbreiding van de bestaande installaties aan Vaartstraat 220 in 2520 Oelegem aan de deputatie van de provincie Antwerpen over met gunstig advies.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

13. Omgevingsvergunningaanvraag - vergunning - Vaartstraat 220 - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de omgevingsvergunning afgeleverd op 17 juni 2021 door de deputatie van de provincie Antwerpen voor een nieuwe stikstoftank aan Vaartstraat 220 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

14. Omgevinsgvergunningsaanvraag - hoorzitting - Hogenaardseweg 4C

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen door de burgemeester op de hoorzitting van dinsdag 13 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

15. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Liersesteenweg 77C

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor de aanleg van een zwembad en een poolhouse aan Liersesteenweg 77C in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

16. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Hof Van Emblehem 6A

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het plaatsen van een omheining aan Hof Van Emblehem 2-8 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

17. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Oude Vaartstraat 26

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor een terrasoverkapping aan Oude Vaartstraat 26 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

18. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Broechemlei 37 en 39

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het verbouwen van twee eengezinswoningen aan Broechemlei 37 en 39 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

19. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Donkereweg

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van een dubbelwoning aan Donkereweg in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

20. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Rietveld 5

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een eengezinswoning aan Rietveld 5 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

21. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - van Steenbergenlaan 13

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de voorwaardelijke vergunning voor het plaatsen van een omheining aan Van Steenbergenlaan 13 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

22. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Dullaard

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het bouwen van 6 eengezinswoningen aan Dullaard in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

23. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Breughellaan 81

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het plaatsen van een terrasoverkapping aan Breughellaan 81 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

24. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Lostraat 19

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor de verbouwing van de woning aan Lostraat 19 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

25. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Fransehoeveweg 27

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een woning aan Fransehoeveweg 27 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

26. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Keerbaan 60

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het slopen van stallen en het vellen van bomen aan Keerbaan 60 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

27. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Kreupelstraat 35

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het plaatsen van een fietsenberging aan Kreupelstraat 35 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

28. Omgevingsvergunningsaanvraag - voorwaardelijke vergunning - Hallebaan 15

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning onder voorwaarden voor het verbouwen van een eengezinswoning aan Hallebaan 15 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

29. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Melisselaan 11

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van een tuinhuis aan Melisselaan 11 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

30. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Achterlo 7

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het bouwen van eengezinswoning met praktijkruimte aan Achterlo 7 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

31. Omgevingsvergunningsaanvraag - vergunning - Ranstsebinnenweg 3

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning voor het plaatsen van een veranda aan Ranstsebinnenweg 3 in 2520 Emblem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

32. Omgevingsvergunningsaanvraag - weigering - Antwerpsesteenweg 91

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de vergunning voor een overkapping aan Antwerpsesteenweg 91 in 2520 Broechem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

33. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Schildesteenweg 94 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een voorwaardelijk gunstig advies voor de uitbating van het Bleyckhof aan Schildesteenweg 94 in 2520 Oelegem.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

34. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Lievevrouwestraat 39 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies aan de dienst Omgevingsberoepen van de provincie Antwerpen voor de gewijzigde aanvraag voor het bouwen van een woningcomplex aan Lievevrouwestraat 39 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

35. Omgevingsvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Schoolstraat 9 - advies

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een ongunstig advies voor het bouwen van handelszaak en meergezinswoning aan Schoolstraat 9 in 2520 Ranst.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

36. Omgevingvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Kromstraat 111 - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich verontschuldigen op de hoorzitting van dinsdag 3 augustus 2021.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

37. Omgevingvergunning - beroep deputatie van de provincie Antwerpen - Stapstraat 7 - hoorzitting

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen laat zich vertegenwoordigen door de burgemeester op de hoorzitting van dinsdag 27 juli 2021.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

38. Omgevingsvergunning - beroep Vlaamse Overheid - Site Water-link Oelegem - vergunning

 

Omschrijving:

De vergunning voor de bouw en exploitatie van 3 windturbines aan de site van Water-link aan de Oudstrijdersstraat in 2520 Oelegem werd op 2 juli 2021 voorwaardelijk vergund door de Vlaamse Overheid.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

39. Omgevingvergunning - beroep Raad voor Vergunningsbetwistingen - Dorpstraat 118 - mogelijkheid tot tussenkomst

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van 16 juni 2021 van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en wenst niet tussen te komen in deze procedure.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

40. Verslag Commissie mobiliteit en openbare werken van 22 juni 2021 - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het verslag van de commissie mobiliteit en openbare werken van 22 juni 2021 en keurt dit goed.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

41. Vernieuwde aanvraagprocedure lokale procedure voor plaatsen snelheidscontrole - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de brief van minister Peeters over de vernieuwde procedure voor lokale besturen voor de plaatsing van snelheidscontroles.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

42. Tijdelijk verkeersreglement -  voorrangsregeling Emblemseweg - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het tijdelijk verkeersreglement voor de proefopstelling voor het instellen van een voorrangsregeling bij de verkeerseilandjes in de Emblemseweg.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

43. Kennisnemingen technische dienst

 

Omschrijving:

Kennisgeving van de ingekomen stukken van de afdeling technische dienst en openbare werken

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

44. Aanstelling ontwerper voor oprichting van 2 klaslokalen in de gemeentelijke basisschool Broechem -gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen stelt Groep Archo Architecten uit Antwerpen aan als ontwerper voor het oprichten van 2 klaslokalen in de gbs Broechem voor een totaalbedrag van iets minder dan € 50.000 btw incl.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

45. Overheidsopdracht aankoop minitractor - raming, lastvoorwaarden en aan te schrijven firma's - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de raming, het bestek en de uit te nodigen firma's goed voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking met het oog op de aankoop van een minitractor.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

46. Verbouwingswerken Den Boomgaard - seniorenlokaal, polyvalente zaal en Krejoel - deel sanitair en ventilatie - lastvoorwaarden en gunningswijze - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het latsenboek goed voor de verbouwingswerken in Den Boomgaard - gedeelte sanitair en ventilatie.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

47. Verbouwingswerken Den Boomgaard – seniorenlokaal, polyvalente zaal en Krejoel - deel buitenschrijnwerk en screens - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt het leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk en screens voor de verbouwingswerken in Den Boomgaard aan de firma De Ridder Plus uit Ranst  voor een bedrag van ongeveer € 13.500 btw incl.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

48. Verbouwingswerken Den Boomgaard – seniorenlokaal, polyvalente zaal en  Krejoel - deel vloer en tegelwerken - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de vloer-en tegelwerken voor de verbouwingswerken in Den Boomgaard aan de firma CDP VLoer en Tegelwerken uit Heist op den Berg voor een bedrag van ongeveer € 20.000 btw incl.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

49. Verbouwingswerken Den Boomgaard – seniorenlokaal, polyvalente zaal en Krejoel - deel binnenafwerking -  gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de binnenafwerking van de verbouwingswerken Den Boomgaard aan F&S Groep uit Heist op den Berg voor een bedrag van ongeveer € 45.000 btw incl.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

50. Verbouwingswerken Den Boomgaard – seniorenlokaal , polyvalente zaal en Krejoel - deel ruwbouw - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gunt de vloer-en tegelwerken voor de verbouwingswerken in Den Boomgaard aan de firma F&S Projects uit Heist op den Berg voor een bedrag van ongeveer € 31.000 btw incl.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

51. Groenonderhoud 2021-2022-2023-2024 - perceel 1 - vorderingsstaat 2 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr.2 voor € 18.508,45 inclusief 21 % btw voor de ‘groenonderhoud 2021-2024 - perceel 1 groenonderhoud : algemeen’ goed.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

52. Onderhoudswerken aan voetpaden 2018 - vorderingsstaat 8 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr.8 voor € 1.414,04 inclusief 21 % btw voor de ‘Onderhoudswerken aan voetpaden 2018’ goed.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

53. Onderhoudswerken aan voetpaden 2020 - vorderingsstaat 1 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr.1 voor € 39.179,64 inclusief 21 % btw voor de ‘Onderhoudswerken aan voetpaden 2020’ goed.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

54. Onderhoudswerken aan buurtwegen 2020 - perceel 3 - vorderingsstaat 1 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr.1 voor € 101.817,79 inclusief 21 % btw voor onderhoud buurtwegen 2020- perceel 3 goed.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

55. Onderhoudswerken aan buurtwegen 2020 - perceel 3 - vorderingsstaat 2 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt de vorderingsstaat nr.2 voor € 107.349,51 inclusief 21 % btw voor onderhoud buurtwegen 2020- perceel 3 goed.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

56. Vereniging 'vaders van Broechem' - activiteit met schietkraam 9 september 2021 - toelating

 

Omschrijving:

Voorwaardelijke toelating voor activiteit 'Vaders van Broechem'

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

57. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

58. Kennisnemingen secretariaat

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

59. Diftar systeem gemeente Ranst - klacht bij de toezichthoudende overheid - antwoord gouverneur - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de gouverneur op 2 juli 2021, houdende de melding van de klacht tegen het gemeentebestuur van Ranst over de invoering DIFTAR systeem voor de ophaling van huishoudelijk afval en besluit het antwoord te agenderen op de eerstvolgende gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

60. Gebrek aan gemotiveerd antwoord inzake de vergunningsplicht - bijkomende klacht bij de toezichthoudende overheid - antwoord hierop - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van de gouverneur op 11 juni 2021, houdende de vraag in hoeverre de gemeente Ranst reeds antwoordde op de concrete vraag inzake de vergunningsplicht en keurt het antwoord van de gemeente Ranst hierop goed.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

61. Bestuursmaatregelen burgemeester in het kader hondenoverlast - verzoekschift RvS - arrest - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het arrest van de raad van state nr. 250910 van 15 juni 2021 waarbij de vordering tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 13 oktober 2021 van de burgemeester houdende de bestuurlijke maatregelen ter handhaving van de openbare orde - hondenoverlast is afgewezen

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

62. Ontwikkeling zwembad Zandhoven - Zoersel via DBFM - opstart haalbaarheidsstudie - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de vraag van Kristof Janssens, algemeen directeur van gemeente en OCMW Zoersel via mail (kristof.janssens@zoersel.be) van 22 juni 2021, of het gemeentebestuur van de gemeente Ranst bereid is een deel van de studiekost (raming 30.000 euro) voor een haalbaarheidsstudie ten laste te nemen met het oog op een verdere samenwerking en gezamenlijke opdracht en besluit deel te nemen naar analogie met Zandhoven aangezien Zoersel en Zandhoven bij uitstek de keuze moeten maken.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

68. Aanvraag ouderschapsverlof 1/5de  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag thematische loopbaanonderbreking ouderschapsverlof 1/5de  - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

73. Aanvraag zorgkrediet medische bijstand 1/5de - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanvraag zorgkrediet medische bijstand 1/5de - goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

74. Aanstelling TADD onderwijzer GBS Ranst - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring aanstelling TADD onderwijzer GBS Ranst

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

75. Aanstelling tijdelijke kleuteronderwijzer GBS Ranst - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling tijdelijke en TADD kleuteronderwijzer - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

76. Aanstelling tijdelijke onderwijzer - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling tijdelijke onderwijzer.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

77. Aanstelling tijdelijke onderwijzer GBS Broechem - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aanstelling tijdelijke onderwijzer GBS Broechem

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

79. Reaffectatie  kinderverzorgster - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen besluit om voor het schooljaar 2021-2022, een kinderverzorgster voor 8/24 te reaffecteren van GBS ’t Kroontje naar GBS Ranst. Dit vanaf 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022 met een onderwijsopdracht van 8/32 als kinderverzorgster.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

80. Bestelbons, betalingen en vorderingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring van de lijst met bestelbons, betalingen en vorderingen

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

81. Belasting op taxi's en verhuurvoertuigen met bestuurder 2021 - kohier

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen keurt het kohier belasting op taxi's en verhuurvoertuigen met bestuurder 2019 goed.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

82. Intekening subsidiemanager  - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aankoop subsidiemanager tegen aangenomen factuur van 4.950 euro/ jaar + 1.000 euro eenmalig

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

83. Organisatie Reveil met voorafgaand een lezing rond rouw en verdriet - goedkeuring

 

Omschrijving:

Organisatie van reveil op 1 november 2021.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

84. Retributies vrije tijd - goedkeuring

 

Omschrijving:

De retributies voor een aantal inschrijvings- en inkomgelden, boeken en brochures en dranken en snacks wordt aangepast voor wat betreft de tarieven voor een aantal brochures van het Land van Playsantiën. Het besluit van het college van burgemeester en schepen van 10 juni 2021 wordt met ingang van 15 juli 2021 opgeheven.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

85. Kermisplan Oelegem - 23 tot en met 25 juli 2021 - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring kermisplan Oelegem

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

86. Onderhoud van brandkranen in het drinkwaternet - overeenkomst met Pidpa - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen gaat een overeenkomst aan met Pidpa voor het uitvoeren van het verplichte nazicht en herstel van brandkranen op het grondgebied van de klant.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

87. Hermeanderen van de Molenbeek-Bollaak - project - kennisname

 

Omschrijving:

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van het schrijven van Marc Florus, Hoofd Buitendienst Nete en Benedenschelde, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Integraal Waterbeleid

Lange Kievitstraat 111-113 bus 64, 2018 Antwerpen op 12 juli per email (m.florus@vmm.be) met het voorontwerp van het project en beslist akkoord te gaan met het voorontwerp.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

88. Projectplan implementatie BOA en ondersteuning beleidsdomein kinderopvang Ranst - Goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring projectplan implementatie BOA-decreet en ondersteuning kinderopvang

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

89. Huur gebouw of grond op ex militair domein  - Caravantransport Lambrechts Koen bvba  - niet-goedkeuring

 

Omschrijving:

Geen toelating voor het huren van gebouwen of gronde op de ex-militaire domeinen op het grondgebied van Ranst voor het stockeren van stacaravans.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021
Overzicht punten

Zitting van College van burgemeester en schepenen van donderdag 15 juli 2021

 

 

90. Gebruik ruimte op militair domein Van den Nestlaan door Claes Jef - niet-goedkeuring

 

Omschrijving:

Geen toelating voor het gebruik van ruimte op het voormalig militair domein aan de Van den Nestlaan.

 

Publicatiedatum: 15/07/2021