Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022 om 21:00.

 

Aanwezig:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Sonja De Pooter, Frans Marivoet, Christel Engelen, Hilde Goris, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Zoe Helsen, Joris Van Camp, Bart Goris, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels en Kurt De Belder - raadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Verontschuldigd:

Erika Eeckhout - raadslid

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022

 

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 oktober 2022 goed.

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022

 

 

2. Cipal dienstverlening - agenda en mandaat algemene vergadering 15 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de gemeentelijke vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 15 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren.

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022

 

 

3. Igean dienstverlening - agenda en mandaat algemene vergadering 21 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van Igean dienstverlening op 21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022

 

 

4. Igean milieu en veiligheid - agenda en mandaat algemene vergadering 21 december 2022 - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn mandateert de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de Igean Milieu en Veiligheid op 21 december 2022 om alle agendapunten goed te keuren

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022

 

 

5. Vervangende overeenkomst Fluvius aangaande beheer van oplaadterminals voor budgetmeters - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring nieuwe overeenkomst met Fluvius goed aangaande het beheer van oplaad-/betaalterminals bij het OCMW en ondersteunende prestaties verstrekt door het OCMW.

 

Publicatiedatum: 22/11/2022
Overzicht punten

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 21 november 2022

 

 

6. Overdracht personeelslid gemeente naar OCMW - goedkeuring

 

Omschrijving:

Overdracht personeelslid gemeente naar OCMW

 

Publicatiedatum: 22/11/2022