Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Christel Verdonck, Gunter Michiels en René Goris - effectieve leden

John Maes, Chris Cornelis, Filip Bauwens, Dirk Lambrechts en Gert Vets - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen en John Oliviers -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Heidi Van der Weehe en Lucas Verbeeck - effectieve leden

Hans Goovaerts en Rudi Borgmans - plaatsvervangende leden

Afwezig:

Katia Smits en Erwin De Meyer - effectieve leden

Glen Bertels en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Dirk van Nimwegen en Christel Engelen -  waarnemers

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

2. RUP Signaalgebied Netevallei Emblem - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van het ontwerp-RUP 'Signaalgebied Netevallei Emblem'.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

3. Herziening bouwrichtlijnen

 

Omschrijving:

De Gecoro besluit  de ontwerpvisie op bouwen in Ranst te bespreken tijdens een aparte werkgroep.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

4. Strategisch project Kleine Nete - toelichting

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de toelichting over het Strategisch project Kleine Nete.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 1 juni 2021

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 09/06/2021