De voorzitter van de politieraad verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op woensdag 30 juni 2021 om 20:00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan 12 2240 Zandhoven.

Verwacht:

Wim Van der Schoot - secretaris

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De

Wim Van der Schoot

 

 

Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

1. Jaarverslag 2020 van de politiezone ZARA - kennisname

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

2. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

3. Igean dienstverlening - agenda algemene vergadering 25 juni 2021 - kennisname

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

4. Igean milieu en veiligheid - agenda algemene vergadering 25 juni 2021 - kennisname

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

5. Begrotingswijziging nrs. 1 en 51- dienstjaar 2021 - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

6. Gebruiksovereenkomst - gedeelte administratief centrum door PZ ZARA - aanpassing - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

7. Overheidsopdracht voor het afsluiten van verzekeringen - lastvoorwaarden en toetreding - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

8. Aankoop  dienstvoertuig interventie via het raamcontract van de federale overheid - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

9. Aankoop van een mobiele ANPR - raamcontract - goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

10. Vacantverklaring consulent logistiek en financiën - besluit politiecollege - bekrachtiging

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

11. Vacantverklaring INP Recherche bij hoogdringendheid - besluit politiecollege - bekrachtiging

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

12. Vacantverklaring - Calog - niveau D - 2 x 0.5 VTE poetspersoneel - besluit politiecollege - bekrachtiging

 

Publicatiedatum: 23/06/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Politieraad van woensdag 30 juni 2021

 

13. Vacantverklaring assistent dienst jeugd en gezin - calog in contractueel tijdelijk verband als jobstudent bij hoogdringendheid - besluit politiecollege - bekrachtiging

 

Publicatiedatum: 23/06/2021