Zitting van Vast bureau van donderdag 17 juni 2021 om 10:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 17 juni 2021

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 17/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 17 juni 2021

 

2. Jaarverslagen organisatiebeheersing en klachtenbehandeling 2020 - kennisname

 

Omschrijving:

Het vast bureau neemt kennis van het jaarverslag organisatiebeheersing 2020, inclusief de opvolgingsmatrix ter concretisering van het kader en het jaarverslag klachtenbehandeling 2020. Zowel het jaarverslag organisatiebeheersing 2020, inclusief de opvolgingsmatrix ter concretisering van het kader en het jaarverslag klachtenbehandeling 2020 worden geagendeerd op de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn.

 

Publicatiedatum: 17/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 17 juni 2021

 

3. Bestelbons, betalingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Godkeuring van de bestelbons en betalingen door het vast bureau

 

Publicatiedatum: 17/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 17 juni 2021

 

4. Samenroeping raad voor maatschappelijk welzijn - verzoek

 

Omschrijving:

Vaststelling van de agenda van de volgende raad voor maatschappelijk welzijn

 

Publicatiedatum: 17/06/2021