Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021 om 20:00.

 

Aanwezig:

Gust Wouters - voorzitter

Clark Peeters, Gunter Michiels, René Goris en Katia Smits - effectieve leden

Chris Cornelis, Gert Vets en Frans Martens - plaatsvervangende leden

Dirk Verbruggen en John Oliviers -  waarnemers

Liesbeth Luyckx - secretaris

Verontschuldigd:

Christel Verdonck, Heidi Van der Weehe en Lucas Verbeeck - effectieve leden

Hans Goovaerts, Filip Bauwens en Dirk Lambrechts - plaatsvervangende leden

Afwezig:

Erwin De Meyer - effectief lid

John Maes, Glen Bertels en Rudi Borgmans - plaatsvervangende leden

Fons Huysmans, Dirk van Nimwegen en Christel Engelen -  waarnemers

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

1. Notulen vorige vergadering - goedkeuring

 

Omschrijving:

De Gecoro keurt de notulen van de vorige vergadering goed.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

2. Stand van zaken Zwaaikom Ranst - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de ontwikkeling van Zwaaikom Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

3. Verkaveling Bredabaan 3 - opmerkingen

 

Omschrijving:

De Gecoro-R neemt kennis van het project en verleent een advies.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

4. Verkeersstudie Ranst / Emblem - stand van zaken

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de verkeersstudie van Ranst.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

5. Stand van zaken lopende projecten/studies - kennisneming

 

Omschrijving:

De Gecoro neemt kennis van de stand van zaken van de lopende projecten.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

6. Data vergaderingen Gecoro - kennisname

 

Omschrijving:

De volgende data voor de bijeenkomsten van de Gecoro zijn: 1 februari 2022, 5 april 2022, 7 juni 2022, 6 september 2022, 8 november 2022

 

Publicatiedatum: 25/01/2022
Overzicht punten

Zitting van Gecoro van dinsdag 9 november 2021

 

 

7. Varia - Verwezenlijkingen Gecoro - voorstel

 

Omschrijving:

De Gecoro stelt voor om over de stand van zaken van de werking van de Gecoro na te denken tegen de volgende vergadering.

 

Publicatiedatum: 25/01/2022