De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn verzoekt de raadsleden voor de eerste maal bijeen te komen op maandag 15 maart 2021 om 21:00 uur in de polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst.

Verwacht:

John Oliviers - voorzitter

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Lode Hofmans, Tine Muyshondt, Frans Marivoet, Christel Engelen, Roel Vermeesch, Fernand Bossaerts, An Willems, Guido Wittocx, Erik Fossez, Christel Meeus, Erika Eeckhout, Zoe Helsen, Stefanie Gijsels, Joris Van Camp, Patrick Vandervaeren, Raf Serneels, Sonja De Pooter, Hilde Goris en Bart Goris - raadsleden

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

Besloten te Ranst op datum als boven.

 

De algemeen directeur

De voorzitter

Wim Van der Schoot

John Oliviers

 

Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 15 maart 2021

 

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt de notulen en het zittingsverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn van 15 februari 2021 goed.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 15 maart 2021

 

2. Openbare verkoop 2 loten bouwgrond - Doggenhoutstraat - Goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat over tot de openbare verkoop van 2 bouwloten aan de Doggenhoutstraat via het online biedingssysteem van de notarissen Biddit.be.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 15 maart 2021

 

3. Aankoop woning Dorpstraat 99 - voorwaarden - goedkeuring

 

Omschrijving:

Aankoop onroerend goed Dorpstraat 99

 

Publicatiedatum: 05/03/2021
Overzicht punten

 

Zitting van Raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 15 maart 2021

 

4. Lokaal opvanginitiatief - opzegging 1 opvangplaats - goedkeuring

 

Omschrijving:

De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het opzeggen van 1 opvangplaats van het lokaal opvanginitiatief.

 

Publicatiedatum: 05/03/2021