Zitting van Vast bureau van donderdag 10 juni 2021 om 10:00.

 

Aanwezig:

Johan De Ryck - burgemeester

Luc Redig, Leen Baeten, Jan Dillen en Annelies Creten - schepenen

Wim Van der Schoot - algemeen directeur

 

 

 

Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 10 juni 2021

 

1. Notulen vorige zitting - goedkeuring

 

Omschrijving:

Goedkeuring notulen van de vorige zitting

 

Publicatiedatum: 14/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 10 juni 2021

 

2. Kennisnemingen

 

Omschrijving:

Kennisname van de belangrijkste ingekomen stukken

 

Publicatiedatum: 14/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 10 juni 2021

 

3. Verkoop perceel Doggenhoutstraat - verkoopsvoorwaarden

 

Omschrijving:

Het vast bureau besluit de verkoopsvoorwaarden - online verkoop voor de percelen gelegen te Ranst, 1ste afdeling sectie C, nrs. 399/G/6 en 399/H/6, oppervlakte gezamenlijk 19a 60 ca goed te keuren zoals voorzien in de overeenkomst in bijlage toegevoegd

 

Publicatiedatum: 14/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 10 juni 2021

 

4. Uitbreiding VTE Dienst voor gezinszorg - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het vast bureau gaat principeel akkoord met de uitbreiding van de dienst voor gezinszorg van 12 VTE naar 16 VTE.

 

Publicatiedatum: 14/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 10 juni 2021

 

5. Bestelbons, betalingen - goedkeuring

 

Omschrijving:

Godkeuring van de bestelbons en betalingen door het vast bureau

 

Publicatiedatum: 14/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 10 juni 2021

 

6. Vernieuwen raampartij westgevel Hof Terwagne : lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het vast bureau gunt de opdracht voor het vernieuwen van een raampartij in de westgevel van Hof Terwagne aan de firma De Ridder Plus uit Ranst voor een bedrag van € 6.700 btw incl.

 

Publicatiedatum: 14/06/2021
Overzicht punten

Zitting van Vast bureau van donderdag 10 juni 2021

 

7. Vervangen dakgoten huisjes Hof Terwagne - lastvoorwaarden en gunning - goedkeuring

 

Omschrijving:

Het vast bureau gunt de opdracht voor het vervangen van de dakgoten van de huisjes Hof Terwagene aan MVE, Broechemsesteenweg 148 in 2531 Vremde   voor een bedrag van € 8.003 incl.6 %.

 

Publicatiedatum: 14/06/2021